Skip to main content

Leg uw stamboom bronnen vast

In de loop van de tijd zult u veel officiële documenten verzamelen om toe te voegen aan uw stamboom in Ancestris.

Elk document dat u vindt zal u genealogie verrijken met personen, gebeurtenissen, bronnen of aantekeningen.

Deze pagina legt u uit, hoe u een akte invoert met behulp van bronnen en archieven.

Het belang van het vastleggen van bronnen van uw stamboom.

Wat de oorsprong ook is, elke goede genealoog moet zijn bronnen tonen: er is geen goede stamboom zonder bronnen.

Alle informatie die samen alle bronnen vormt voor een stamboom kan het resultaat zijn van:

 • Persoonlijk onderzoek (burgerlijke stand, notarissen, begraafplaatsen, diverse archieven, enz.)
 • Delen van gegevens met andere genealogen
 • Verzamelen van mondelinge informatie
 • Bestuderen van familiedocumenten

Zelfs als de bron die u heeft niet de beste is, of niet definitief is, dan baseetr u toch noodzakelijkerwijs het bestaan ​​van een persoon of een feit op een informatiebron. Dit wordt uw bron in de stamboom, en u houdt bij waar uw informatie vandaan komt, zelfs als dit betekent dat u later een betere bron moet zoeken.

Bronnen en archieven in uw stamboom

Een bron is dus een originele transcriptie op een medium waarmee informatie die in een genealogie is ingevoerd, kan worden verantwoord. Bijvoorbeeld een parochieregister, een tienjarentafel, een akte van de burgerlijke stand, een akte van een parochieregister, een familieboek, een grafsteen, een video, een audiobestand.

Bovendien moet elke bron aan een archief (Repository) worden gekoppeld.

Een repository (Archief) is de plaats van de fysieke of elektronische opslag, de geografische locatie, die het oorspronkelijke medium (bron) bevat. Dit kan zijn een gemeentehuis, departementale archieven, begraafplaats, adres van het gebouw, enz.) of het is de website (van de provinciale archieven van een bepaalde regio of plaats).


Hoe moeten bronnen en archieven in Ancestris worden georganiseerd.

Onthoud:

  Een bron (Source) is opgeborgen in een archief (Repository).


In Ancestris en in de Gedcom-specificatie zijn Source-entiteiten (bronnen) opgenomen in Repository-entiteiten (archieven).

Wanneer de bron wordt ingevoerd, wordt tegelijk de repository ingevoerd. De repository moet dus op dat moment al bestaan. Daarom is het logischer om de repository aan te maken vóórdat u de bron aanmaakt.

Deze verwijzing naar de repository is echter optioneel. Daarom kunnen we de bron en de repository dus aanmaken op het moment dat we die nodig hebben tijdens het maken van de bron, of later.

Met de editors van Ancestris kunt u de entiteiten dus in de door u gewenste volgorde invoeren. Maar in de praktijk, namelijk in uw onderzoek en bij de volgorde waarin u uw gegevens invoert, is het gebruikelijker, om de repositories vóór de sources (bronnen) in te voeren, vooral omdat dezelfde repository door verschillende bronnen zal worden gebruikt.

Waar bewaart u de bron en het archief?

Al is het aanmaken van een persoon redelijk rechttoe rechtaan, en wel via de entiteit "Persoon", voor het aanmaken van zowel de bron als het archief heeft u een keuze.

Hier zijn de beschikbare mogelijkheden om gegevens in het Gedcom bestand, en dus ook in Ancestris, in te vullen:

nl-document-sources.png


 1.  De gegevens worden ingevuld binnen een Bron property, deze bron-property is een property van een bepaalde gebeurtenis, en die gebeurtenis hoort bij een bepaalde persoon (individu). De gegevens die op deze manier zijn ingevuld, zijn dan niet te delen. Een andere gebeurtenis kan hiernaar dus niet verwijzen. De 3 puntjes geven aan, dat er voor deze gebeurtenis meerdere van dergelijke properties kunnen zijn. Elk van deze bron-properties bevat dan de volgende informatie:
  • Een link naar een Source entity. Deze link heeft dan de volgende kenmerken:
   • De pagina binnen deze bron (Source) - Tag: PAGE
   • De kwaliteit van de bron, op een schaal van 0 tot 3 - Tag: QUAY
    • 0 = Onbetrouwbaar, of afkomstig van schatting
    • 1 = Subjectief (interviews, mondelinge verklaringen, mogelijke vooringenomenheid, autobiografisch)
    • 2 = Bron uit de tweede hand, officiële gegevens gerapporteerd na een gebeurtenis.
    • 3 = Directe en officiële bron van de gebeurtenis.
   • De transcriptie of de tekst van de bron - Tag DATA met de subtag TEXT
   • Links naar multimedia bestanden - Tag OBJE
   • Het type gebeurtenis dat in de bron wordt genoemd. (Dit kan verschillen van de gebeurtenis van de persoon waaraan het is gekoppeld.) - Tag EVEN
 2. De gegevens worden ingevuld binnen een Bron entity (Source). Dit s een gegeven dat wel gedeeld kan worden, en het kan de volgende gegevens bevatten:
  • De Soure (bron) titel, zowel met een lange als met een korte beschrijving. - Respectievelijk met de tags TITL en ABBR.
  • De transcriptie van de tekst van de Source (bron) - Tag: TEXT
  • Links naar de multimedia files - Tag OBJE
  • Links naar de Repositories (archieven) waar de Source (bron) kan worden gevonden. - Tag: REPO.
   • Hierbij is er voor elke Repository, een referentie in die repository met de bijbehorende index. (er kunnen er meerdere zijn) - Tag: CALN
    • En voor elke referentie ook nog het type media ondersteuning van de bron ( audio, boek, kaart, elektronisch, formulier, film, tijdschrift, manuscript, krant, foto, graf, video) - Tag: MEDI
  • De types van de gebeurtenissen zoals aangegeven door de bron, met van elk type tegelijk de locatie ervan en de tijdsperiode. - Tag: DATA/EVEN/DATE and DATA/EVEN/PLAC
  • De Verantwoordelijke Agent - Tag: DATA/AGNC
  • De Auteur die de bron gemaakt heeft - Tag: AUTH
  • En de Publicatie Informatie (wanneer en waar) - Tag: PUBL.
 3.  De gegevens worden ingevuld binnen de Repository entiteit (archief). Dit is een gegeven wat gedeeld kan worden, en het kan de volgende informatie bevatten:
  • De Naam van de Repository. - Tag: NAME.
  • Het fysieke adres van de Repository - Tag: ADDR.
  • Het Internet adres - Tag: WWW.
  • Een contact nummer (Telefoon, Email, Fax) - Tag: PHON, EMAIL, FAX.

We raden aan om op de volgende efficiënte manier te werk te gaan, namelijk om de informatie op te slaan als gedeelde gegevens als deze voor meerdere gebeurtenissen kan worden gebruikt, of als niet-gedeelde gegevens als deze slechts voor één enkele gebeurtenis kan worden gebruikt, ofwel voor de gebeurtenis van één individu, ofwel voor de gebeurtenis van één familie. Zie de pagina Gedeelde informatie voor meer details.

Voor de bron is het des te relevanter omdat het vaak een lange tekst bevat die dan telkens moet worden getranscribeerd. Meerdere keren invoeren is dan niet aan de orde. Bovendien zou dan deze (zelfde) tekst op twee verschillende plaatsen worden opgeslagen, vandaar dat er een keuze moet worden gemaakt.

Onze eerste vraag is nu dus: Waar vullen we een huwelijksakte in, met de tekst van de transcriptie?

Het efficiëntieprincipe vertelt ons dat het veiliger is om een ​​huwelijksakte in te voeren in een bron entiteit (entity) in plaats van in een bron eigenschap (property).

Een huwelijksakte kan een bron van informatie zijn over verschillende gebeurtenissen. Dat van het huwelijk van de echtgenoten natuurlijk, maar het informeert ons ook vaak over het bestaan ​​van andere individuen, mogelijk zelfs met hun naam, geboortedatum en -plaats. De afwezigheid van een ouder van een van de echtgenoten kan ons ook aanwijzingen geven over hun vermoedelijke overlijdensdatum.

Er zijn dus voordelen aan het invoeren van een huwelijksakte in een gedeelde bron, dus in een Bron entiteit, en wel de volgende:

 • De gedeelde bron en de bijbehorende tekst worden slechts éénmaal ingevoerd
 • De gedeelde bron kan later worden gelinked aan elke andere genealogiegebeurtenis
 • De gedeelde bron is rechtstreeks toegankelijk vanuit de tabel met entiteiten
En de volgende vraag is: maar waar voer je dan het archief (repository) in waar het certificaat (de huwelijksakte) zich bevind?

Volgens de Gedcom-standaard wordt het archief (repository) ingevoerd binnen een bron en is de huwelijksakte een pagina van het archief, waarbij dat archief zich op een natuurlijke manier in een broneigenschap registreert. Maar dan werkt ons principe van gedeelde informatie niet meer.

Bovendien moedigt de Gedcom specificatie ons aan om een ​​​​begraafplaats te definiëren als een archief en een graf als een bronentiteit. Als een begraafplaats een bewaarplaats (archief) is, waarom zou een register dan niet óók een depository zijn? Dat maakt het er niet eenvoudiger op, want in het echte leven zijn de informatiebronnen ook niet zomaar op 2 gedeelde informatie niveaus gerangschikt.

Mogelijke keuzes:

Hier zijn wat mogelijke oplossingen uit de praktijk voor het bovenstaande voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen mogelijk:

Individu Source (Bron) Repository

Source property
Gebeur-tenis

Blz/

Kwaliteit

Tekst/Media Titel Tekst/Media Ref repository / Media support
Huwelijk 1 -/3 - Huwelijks certificaat

Tekst

+ Media

Deel 3AB12- Doop, Trouw, Begraaf Register van 1787-nb12 p219/

Manuscript

Nationaal Archief van  Boston
Huwelijk 2 p.219/3

Tekst
(Huwelijk van ...)

+ Media

Doop, Trouw, Begraaf Register van 1787 -

Deel 3AB12/

Manuscript

Nationaal Archief van  Boston

Overwegingen bij de keuzes bij Huwelijk 1 hierboven

 • De belangrijkste informatie van de broneigenschap is de kwaliteit
  • Deze informatie kan alleen in de gebeurtenis worden bewaard, omdat het de geloofwaardigheid van de bron aangeeft om de gebeurtenis te bewijzen, niet de geloofwaardigheid van de bron als zodanig.
 • De aanduiding van paginanummers of aktenummers zal eerder worden opgenomen in de verwijzing naar het register dan op de pagina aan de gebeurtenis-kant, of in de titel van de bron
  • Als u voor een bron meerdere repositories(archieven) opgeeft (waarbij de bron dan uiteraard een andere vorm heeft, maar wel met dezelfde inhoud), dan heeft het akte- of paginanummer geen zin meer voor meerdere repository's waarnaar tegelijkertijd wordt verwezen.

Overwegingen bij de keuzes bij Huwelijk 2 hierboven

 • Wanneer het register een bron is, horen de tekst en de media duidelijk aan de gebeurtenis-kant
 • Het paginanummer is dan logisch aan de gebeurtenis-kant
 • De enige plaats om de titel van de acte in te voeren is in de bron-tekst

Hoe moet u nu beslissen? Door te kijken hoeveel gebeurtenissen u gemiddeld aan dezelfde akte kunt koppelen, en hoeveel aktes u in hetzelfde register denkt te hebben.

Hoe dichter die verhouding bij 1 ligt, hoe meer dingen er op dezelfde plaats moeten worden opgeslagen, en hoe groter de verhouding, hoe meer ze moeten worden gescheiden.

 • als u denkt dat u veel gebeurtenissen heeft die horen bij dezelfde akte (Source), moet u de akte van de gebeurtenis scheiden, anders besteedt u uw tijd aan het vele malen opnieuw invoeren van dezelfde akte.
 • als u denkt dat u veel akten in hetzelfde register heeft, is het des te belangrijker om het register van de akten te scheiden. Het kan in dit geval ook interessant zijn om het register samen te voegen met de repository, maar het hangt er helemaal van af of u veel registers heeft voor dezelfde repository. (Register is hier dan bv het doopboek, of het huwellijksregister)

Onze aanbeveling is om de voorkeur te geven aan informatie die wordt gedeeld op het niveau van de aktes, dus keuze 1. Dit is wat de Cygnus editor doet. Met de andere twee editors kunt u alle gewenste keuzes maken.

Algemeen gesteld vindt u het misschien handig om dit type overzichtstabel te maken voor alle soorten bronnen en repositories die u tegenkomt.


Koppel een bron aan een Repository (archief)

Zoals we hierboven al aangaven, kunnen we een Bron (Source) aanmaken en daarna een Archief (Repository), of andersom.

Het aanmaken van entiteiten wordt hier niet beschreven. Dit kan gedaan worden vanuit de 3 editors, via het context menu en vanuit de Aries knoppen balk (Zie hierna).

Voorbeeld van het aanmaken van een Repository (archief) vanuit het context menu van een bepaalde entity :

nl-create-repository.png

Een rechts klik op een entity geeft een popup context menu. Hier kunt u kiezen voor "Een globale entiteit aanmaken", en daarna voor "Een archief aanmaken" (Repository)

Aanmaken van een Repository vanuit de button bar van Aries in de buttonbalk aan de bovenkant van het scherm. (alleen zichtbaar indien geactiveerd. Zie bij de werkbalk van Ancestris) :

nl-create-by-aries-button-bar.png

Het allerbelangrijkste is de verbinding tussen de twee (Bron en Archief).

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de editor die gebruikt wordt.


Bij gebruik van de Cygnus editor

Wanneer u een bron bewerkt met de Cygnus editor, klikt u op de knop Repository rechtsonder (geel).

Deze knop is alleen beschikbaar als er daadwerkelijk een bron wordt bewerkt.

nl-create-repository-cygnus..png

Als u op deze knop klikt, wordt het volgende venster geopend waarin u een reeds bestaande repository kunt kiezen, of u kunt daar een nieuwe aanmaken door "Nieuw archief" te kiezen.

nl-edit-repository.png

In dit venster wordt de gedetailleerde inhoud van de repository die aan de rechterkant is geselecteerd, bovenaan de linkerkant weergegeven (in geel).

Het deel in het midden (groen) is de lijst met gebruikte bronnen waarnaar wordt verwezen door deze repository.

De gegevens onderaan (lila) tonen de referenties, in de repository, van de bron die wordt bewerkt, dat wil zeggen degene van waaruit we net daarvoor hebben geklikt (Hier dus: "Family History Library ......"). In deze editor kun je maar één referentie plaatsen.


Bij gebruik van de Aries editor

Als u in de Aries editor een bron aan het bewerken bent, hetzij rechtstreeks vanuit een bronentiteit of vanuit een gebeurtenisbron, klik dan eerst op het tabblad "Archief" (Repository) en klik vervolgens op een van de twee gemarkeerde knoppen.

nl-create-repository-aries.png

 

Kiest u de knop Bijvoegen dan verschijnt er een lijst met repositories, u hoeft er alleen maar een te kiezen.

nl-create-repository-aries-choose.png
In het geval van een repository die nog niet bestaat, verschijnt het volgende venster.
====================================================================================

  Using the Aries editor

  With Aries, when editing a source, either directly from a source entity, or from the source of an event, choose the repository tab then click on one of the two highlighted buttons.

  en-create-repository-aries.png

  In the case of the Attach button, a list of repositories appears, you just have to choose one.

  In the case of a repository that does not already exist, the following window appears.

  en-create-repository-aries-description.png

  This window contains exclusively the data of a deposit to be entered.

  Once the repository data has been entered, you will return to the previous window where you can then indicate the index and the type of Media.

  en-create-repository-aries-2.png


  Using the Gedcom editor

  From the Gedcom editor, go to the Source entity, then right click anywhere on the top panel of the Gedcom editor, and choose Add a media, a note, a source, etc. then Add a repository.

  en-create-repository-gedcom.png

  The following window appears, either to create a new repository, or to choose one from the list.

  en-create-repository-gedcom-new.png

  Assuming you choose to create a new repository, you then see this window, which shows the fields of a repository. You may want to complete the full address.

  en-create-repository-gedcom-description.png

  If you go back to the previous entity, i.e. the source entity, by clicking on the left arrow in the navigation bar, you see that the repository has been added.

  The references of the repository are added by right-clicking the REPO line, and choosing "Add a property directly", then CALN.

  en-create-repository-gedcom-caln.png

  Then again by clicking on CALN to add MEDI.

  You get the following result.

  en-create-repository-gedcom-medi.png

  There you go.

  You might have noticed the differences of efficiency and transparency of the respective editors.