Skip to main content

Gedcom - Records - Regels - Versies

Het woord Gedcom duidt een genealogisch gegevensuitwisselings-formaat aan.
Het werd oorspronkelijk om religieuze redenen ontwikkeld door de Mormoonse kerk, en werd later opgepikt door genealogen, om genealogische gegevens uit te wisselen tussen verschillende mensen die niet dezelfde systemen hadden.

Gedcom is dus een soort genealogische taal. Het is de meest bekende en wereldwijd gebruikte.

Het woord Gedcom, wat een acroniem is voor Genealogische datacommunicatie, wordt gespeld als een acroniem: GEDCOM. Door metonymische afleiding duidt een Gedcom ook een genealogiebestand in Gedcom-indeling aan. Het bestand waaraan u werkt binnen Ancestris is een Gedcom.

Sinds het midden van de jaren negentig, met de komst van internet en de toename van digitale uitwisselingen, is de Gedcom-specificatie geleidelijk een essentiële standaard geworden voor de meeste genealogische software en sites over de hele wereld.

Hoewel de meeste van deze programma's kunnen exporteren in Gedcom-formaat, respecteren sommigen van hen het Gedcom-formaat niet strikt en maken enkele aanpassingen door eigen structuren toe te voegen of bestaande structuren te gebruiken voor andere betekenissen. In sommige gevallen kunnen deze eigen datastructuren van dergelijke programma's, niet correct worden geconverteerd naar het Gedcom-formaat en daardoor kunnen bepaalde gegevens eenvoudigweg niet worden geëxporteerd.

Ancestris is volledig Gedcom-compatibel met Gedcom-versies 5.5 en 5.5.1. Als gebruiker kunt u veilig vertrouwen op Ancestris om uitgebreide genealogiebestanden bij te houden, zonder risico op gegevensverlies, en u kunt deze bestanden met iedereen delen of aan anderen doorgeven.

Karakteristieken van een Gedcom bestand.

Een Gedcom-bestand is een tekstbestand, d.w.z. een bestand met voor mensen leesbare tekstregels, dat kan worden geopend en bewerkt met elke tekst-editor die "platte tekst" kan uitvoeren, zoals Kladblok, Notepad++, VSCode, Kate, Kwrite, Gedit, enz. De extensienaam is altijd "*.ged" .

Als gevolg hiervan kan een dergelijk bestand *zonder verdere bewerking* worden gebruikt door elke genealogische software, geïnstalleerd onder elk besturingssysteem, zonder enige conversie.

Elke regel tekst begint met een nummer en een label. Het label wordt een "Tag" genoemd. Deze Tag bestaat uit drie of vier hoofdletters. Het definieert het type informatie dat op deze regel volgt.

 • Zo geeft de tag PLAC (=plaats) altijd aan dat de tekst die volgt op deze tag een plaats is (zoals geboorteplaats, plaats van overlijden, plaats van een ceremonie etc.)

Records van een Gedcom bestand

Een Gedcom-bestand bevat een set records. Een record is een groep tekstregels waarvan de eerste regel begint met een nul "0". Een record definieert iets in het bijzonder, wat afhangt van het type record.

Het eerste en het laatste record van een Gedcom-bestand zijn van een afwijkend type:
Het eerste record wordt de header (HEAD-tag) genoemd en definieert wat algemene informatie over het bestand.
Het laatste record wordt de end of file trailer marker (TRLR-tag) genoemd. Het definieert het einde van het bestand.
Tussen de twee bovengenoemde records staan de overige records, deze definiëren elk een genealogische entiteit, met voor elk zijn eigen set tags.

Een Gedcom-bestand gebruikt 7 entiteitscategorieën. De records die in een Gedcom-bestand te vinden zijn, zijn daarom als volgt:
 • Records die individuen definiëren: (tag INDI)
 • Records die families definiëren: (tag FAM)
 • Records die notities definiëren: (tag NOTE)
 • Records die bronnen definiëren: (tag SOUR)
 • Records die archieven (repositories) definiëren: (tag REPO)
 • Records die mediabestanden definiëren: (tag OBJE)
 • Records die personen/instanties definiëren, die informatie toevoegen aan een Gedcom of deze versturen: (tag SUBM)
De keuze om deze 7 gegevenscategorieën als records te beschouwen is natuurlijk arbitrair, maar dat is altijd het geval bij het maken van een standaard.

Men zou zich gemakkelijk andere soorten records kunnen voorstellen, zoals plaatsen bijvoorbeeld. Het feit dat een plaats geen afzonderlijke entiteit is, weerhoudt Ancestris er niet van om ze te beheren en tegelijkertijd het Gedcom-formaat te respecteren.

Boomstructuur van een Record

Elk record wordt weergegeven in een boomstructuur: elke tag kan een onbeperkt aantal subtags bevatten.

Subtags zijn hiërarchisch afhankelijk van de vorige tag van een hoger niveau en kunnen op hun beurt een of meer subtags bevatten, enz.

Hiërarchische niveaus

Hiërarchische niveaus zijn genummerd.

Aangezien elke regel verplicht op zijn plaats moet blijven vanuit het oogpunt van de hiërarchie, krijgt elk van hen een nummer toegewezen dat overeenkomt met het niveau dat wordt ingenomen in de boomstructuur van het record.

 • Daarom is de regel op het hoofdniveau van elk record niveau nul, genummerd 0.
 • Een regel op het niveau direct daaronder draagt ​​het nummer 1.
 • Een regel op het niveau direct onder niveau 1 draagt ​​het nummer 2. En zo verder.

Identificatie- en entiteitsrecords

Zoals hierboven vermeld, behalve HEAD- en TRLR-records, zijn alle andere records entiteitsrecords.

Elke entiteitsrecord begint met een regel van niveau 0, gevolgd door het volgende:

 • Het ID-nummer van de entiteit omgeven door twee apenstaartjes (@),
 • De tag die is gekoppeld aan de categorie waartoe de entiteit behoort.
 • De regel "0 @I0005@ INDI" is bijvoorbeeld de eerste recordregel van een INDIvidu entiteit waarvan het ID 'I0005' is.

Inspringen

Voor meer duidelijkheid kunnen regels van een record ingesprongen worden vertoond, om de relatie tussen de regels van het record duidelijker weer te geven. De informatieregels onder een tag kwalificeren de tag.

 • Niet ingesprongen record.
0 @I5@ INDI 					=> this defines indidual number 'I5'
1 NAME John Doe 				=> The indivudual's name is John Doe
1 SEX M							=> This individual is a male
1 BIRT							=> What follows defines his birth event
2 DATE April 16, 1951			=> John Doe was therefore born on April 16, 1951
1 FAMC @F1328@					=> Family F1328 is the record that defines John Doe's family (FAM) where he is a child (C)
 • Ingesprongen record
0 @I5@ INDI 					=> this defines indidual number 'I5'
	1 NAME John Doe 			=> The indivudual's name is John Doe
	1 SEX M						=> This individual is a male
	1 BIRT						=> What follows defines his birth event
		2 DATE April 16, 1951	=> John Doe was therefore born on April 16, 1951
	1 FAMC @F1328@				=> Family F1328 is the record that defines John Doe's family (FAM) where he is a child (C)
De Gedcom-editor is een editor binnen Ancestris die u de exacte informatie laat zien die zich in het Gedcom-bestand bevindt en alles. Het verbetert ook de weergave van deze informatie om het nog gemakkelijker te lezen.

Deze editor gebruikt een ingesprongen weergave en toont geen niveaunummers. Het voegt ook handvatten toe om subtagniveaus weer te geven of te verbergen, waardoor het gemakkelijk wordt om elke tak uit te vouwen of samen te vouwen.

 • Dit is hoe dezelfde persoon zou worden weergegeven in de Gedcom-editor:

nl-gedcom-data.png

Zoals u kunt zien, verbetert de Gedcom-editor de weergave door pictogrammen toe te voegen en relevante hints op te halen.

In het bijzonder wordt het gegeven "@F1328@" vervangen, alleen op het display, niet in het echte Gedcom-bestand, met de relevante informatie over de familie. Hier weten we dus meteen dat de ouders van John, Martin en Kelly heten.

Ook is de naam opgesplitst in het achternaam- en voornaamgedeelte.

Lijnopmaak binnen een record

Opmaak

Elke regel in een record bestaat uit 3 elementen:

 • Het niveaunummer, van 0 tot n,
 • De tag die het type genealogische informatie definieert dat volgt,
 • De genealogische informatie.
Voorbeeld: de regel:
2 DATUM 16 april 1951
betekent niveau 2, informatie van het type DATUM met als waarde 16 april 1951.

Om te weten waar deze datum naar verwijst, zou u de vorige regels moeten lezen. Wetende dat dit een regel van niveau 2 is, moet er een niveau 1 (de gebeurtenis in dit geval) en een niveau 0 (de recordentiteit) erboven zijn.

Verwijzen naar een andere entiteit

Soms moet men in een regel verwijzen naar een andere record entiteit. Dit gebeurt door middel van het aangeven van het identificatienummer van die entiteit, omgeven door twee apenstaartjes (@).

Het verschil tussen verwijzing "@id@" die een record definieert en verwijzing "@id@" die naar een record verwijst, is het volgende:

 • Als de referentie in het 0-niveau record voor de tag staat, direct na de "0", dan is het een definitie van een record. Voorbeeld :
  0 @I0005@ INDI
  definieert individuele I0005
 • Als de referentie zich aan de rechterkant van de tag bevindt, verwijst deze naar de entiteit. We zeggen ook dat het naar de entiteit "wijst". Als we bijvoorbeeld deze regel in een individueel record hebben:
  • 1 FAMC @F1328@
   dit geeft aan dat het gezin waarvan deze persoon een kind is (betekenis van FAMC), F1328 is. Er wordt ook van uitgegaan dat F1328 ergens anders in het Gedcom-bestand is gedefinieerd als een record dat moet beginnen met   0 @F1328@ FAM

Gedcom standaard

De Gedcom-standaard verwijst naar de set regels die bepalen wat wel en niet kan worden gedaan bij het schrijven van een Gedcom-bestand, zodat iedereen genealogische informatie op dezelfde manier organiseert, zodat anderen het kunnen begrijpen. Het is dus de grammatica van de Gedcom-taal.

Er bestaan ​​twee hoofdstandaarden, 5.5 en 5.5.1, de tweede is een lichte evolutie van de eerste. Dingen die in de eerste zijn toegestaan, zijn in de tweede niet meer toegestaan, en vice versa. Deze verschillen zijn echter beperkt.

Ancestris kan zowel de 5.5 als 5.5.1 standaarden aan, en kan uw Gedcom-bestand van de ene standaard naar de andere converteren en vice versa.

Gedcom 5.5

Deze versie is gereleasd op 2 Januari, 1996.

You will find details of the comprehensive Gedcom standard release 5.5 here in the form of an html site.

Gedcom 5.5.1

Deze versie is gereleased in 1999 als concept en bleef stabiel tot 15 november 2019 toen het officieel werd gemaakt.

U kunt de Gedcom-standaard release 5.5.1 ook als pdf-bestand raadplegen: Norme Gedcom 5.5.1.

Deze 20 jaar stabiliteit maakt deze standaard tot een zeer goed gedocumenteerde en veelgebruikte manier om genealogische informatie uit te wisselen.

Vreemd genoeg zijn de twee standaarddocumentatie niet beschikbaar in hetzelfde formaat.

U vindt in het 5.5.1-document een vergelijking tussen de twee Gedcom-standaarden.