Skip to main content

Datums

De datum maakt het mogelijk om elke genealogische gebeurtenis in de tijd te situeren zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, slagen voor een examen, (verandering van) woonplaats, enz.

In Ancestris kan de datum op verschillende manieren worden ingevoerd en weergegeven omdat deze volgens een bepaalde kalender is gedefinieerd, maar ook meer of minder nauwkeurig kan zijn.

Datums invoeren

In de verschillende editors van Ancestris wordt de datuminvoer uitgevoerd in een kleine speciale zone, die is samengesteld uit de drie bestanddelen van de datum (dag, maand en jaar), met daarbij twee knoppen, één voor de precisie, de andere voor de soort kalender.
nl-date-precise.png nl-date-period.png nl-date-interpreted.png
nl-date-between.png nl-date-hebreeuws.png nl-date-about.png
nl-date-before.png nl-date-juliaans.png nl-date-french-republican.png

Van links naar rechts, en boven naar beneden:

 • Precieze datum in Gregoriaanse kalender
 • Datum vanaf tot
 • Datum geïnterpreteerd
 • Datum tussen
 • Hebreeuwse datum
 • Datum ongeveer
 • Datum vóór
 • Juliaanse datum
 • Frans Republikeinse datum

Relatieve precisie knop

De knop Relatieve precisie opent een minimenu waarmee u kunt aangeven of de betreffende datum nauwkeurig is of niet, en in het tweede geval de aard van de onnauwkeurigheid.

nl-date-relative-precision-button.png

 • Datum, (standaard keuze): Het is een precieze, standaarddatum, opgebouwd uit de dag, de maand en het jaar (in 4 cijfers)
 • Periode van/tot: dit is om de periode aan te geven, waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of geldig was, zoals een verblijf op een locatie.
 • Periode vanaf: dit is een open periode, vanaf de aangegeven, maar zonder einddatum
 • Periode tot: Dit is een open periode kan elke datum zijn vóór, de getoonde datum.
 • Periode tussen/en : dit is om uit te drukken dat er ergens tussen de aangegeven data een kortstondig evenement heeft plaatsgevonden. Een geboorte die in de eerste helft van januari 1874 heeft plaatsgevonden, kan bijvoorbeeld worden aangeduid als BET 1 JAN 1874 EN 16 JAN 1874. Houd er rekening mee dat het ook JAN 1874 kan zijn als het gewoon ergens in januari 1874 was.

 • Periode vóór : hetzelfde als hierboven behalve dat alleen de maximale einddatum bekend is (de minimale startdatum is niet bekend).
 • Periode na: hetzelfde als hierboven, behalve dat alleen de minimale startdatum bekend is (de maximale einddatum is niet bekend).
   
 • Ongeveer: Het betekent dat de datum niet exact is.

 • Berekend. Datum wordt wiskundig berekend, bijvoorbeeld op basis van een gebeurtenis datum, en een leeftijd. (bijvoorbeeld bij een huwelijk, is een getuige 32 jaar, dan geboorte berekenen aan de hand van de huwelijksdatum, waarbij deze getuige aanwezig was, en dan 32 jaar terugtellen) Zie ook bij de Datulator tool.

 • Geschat : datum wordt geschat op basis van een algoritme dat een andere gebeurtenisdatum gebruikt

 • Geïnterpreteerd : wanneer dit formaat is geselecteerd, wordt rechts of onderaan een klein veld weergegeven om de elementen in te voeren die de interpretatie van deze datum mogelijk hebben gemaakt. (bijvoorbeeld: "Op goede vrijdag") De datum wordt geïnterpreteerd op basis van kennis over de bijbehorende datumzin die in dat veld is opgegeven. Deze datumzin kan elke verklaring zijn die wordt aangeboden als een datum, wanneer het jaar niet herkenbaar is voor een onderzoeker, maar die wel informatie geeft over wanneer een gebeurtenis plaatsvond.


Kalender knop

De Kalender-knop opent een minimenu waarin u een van de vier beschikbare kalenders kunt selecteren om de datum uit te drukken. Hier is een uittreksel van Wikipedia.

 • Date-calendar-gregorian.png Gregoriaans : de Gregoriaanse kalender is de kalender die in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt. Het is genoemd naar paus Gregorius XIII, die het in oktober 1582 introduceerde. De Gregoriaanse kalender is de standaardkeuze in Ancestris.
  Om de in Engeland en Noord-Amerika gebruikte kalender af te stemmen op die op het Europese continent, werd de Gregoriaanse kalender aangenomen en werd de kalender 11 dagen vooruitgeschoven: woensdag 2 september 1752 werd gevolgd door donderdag 14 september 1752. Het jaar 1752 was een schrikkeljaar zodat het uit 355 dagen bestond (366 dagen minus 11 weggelaten). Meer informatie in Wikipedia omtrent de Gregoriaanse kalender.
 • Date-calendar-julian.png Julian : De Juliaanse kalender, voorgesteld door Julius Caesar in 708 Ab urbe condita (AUC, 'vanaf de stichting van de stad') (46 v. Chr.), was een hervorming van de Romeinse kalender. Het trad in werking op 1 januari 709 AUC (45 v.Chr.), Bij edict. De Juliaanse kalender was de overheersende kalender in de Romeinse wereld, het grootste deel van Europa, en in Europese nederzettingen in Amerika en elders, totdat hij geleidelijk werd vervangen door de Gregoriaanse kalender, afgekondigd in 1582 door paus Gregorius XIII. De Juliaanse kalender wordt nog steeds gebruikt in delen van de oosters-orthodoxe kerk en in delen van de oosterse orthodoxie, evenals door de Berbers. Meer informatie in Wikipedia omtrent de Juliaanse kalender.
 • Date-calendar-republican.png Republikeins: de Franse Republikeinse kalender, ook wel Franse Revolutionaire kalender genoemd, was een kalender gemaakt en geïmplementeerd tijdens de Franse revolutie, en gebruikt door de Franse regering gedurende ongeveer 12 jaar van eind 1793 tot 1805, en gedurende 18 dagen door de Commune van Parijs in 1871. Meer informatie in Wikipedia omtrent de Franse Republikeinse kalender.

Als er een datum is ingevoerd, wordt bij elke wijziging van de kalender, die datum direct geconverteerd naar die datum in de gekozen kalender.

Houd er rekening mee dat de republikeinse kalender alleen conversie accepteert voor datums tussen 22 september 1792 en 31 december 1805, aangezien dit de hoofd periode is waarin deze kalender werd gebruikt.

Bovendien geeft elke regel van het minimenu, volgend op de naam van de kalender, de momenteel ingevoerde datum weer, omgezet in die kalender, met dezelfde uitzonderingen als hierboven vermeld met betrekking tot de regel van de republikeinse kalender.

date_calendars.png

U ziet in dit voorbeeld dat er geen datum staat achter de Frans republikeinse datum. Dit komt omdat 8 jan 1874 (Gregoriaans) niet bestaat in de Frans Republikeinse kalender.

Onderdelen van een datum

De drie velden voor de datum staan ​​horizontaal op een rij, altijd in dezelfde volgorde: dag, maand en jaar.

 • In het eerste vak, de Dag, kunt u het nummer van de dag in de maand invoeren met twee cijfers.
 • In het vervolgkeuzemenu van Maand, kunt u de juiste maand-naam selecteren.
 • In het vak Jaar kunt u het jaar invoeren, altijd in vier cijfers.
 • Als de knop voor Relatieve precisie is ingesteld op een gesloten bereik, dan ziet u het klok-icoon niet, maar tekst, (bij de opties Periode van/tot of Tijdspanne tussen/en), worden de drie bestanddelen van de datum natuurlijk dubbel weergegeven.

Weergave

De verschillende datums die in de Gedcom-bestanden zijn ingevoerd, kunnen ook worden weergegeven in verschillende rapporten, vensters, weergaven, enz.

De keuze hoe datums moeten worden weergegeven, is beschikbaar in het paneel Voorkeuren / Gegevens / Algemene gegevens.
nl-datum-prefs1.png

Ongeacht het gekozen formaat, de volgorde van de drie bestanddelen van de datum is altijd dag maand jaar.

Het vervolgkeuzemenu Datums heeft de volgende vier weergave-indelingen.
nl-datum-prefs2.png


GEDCOM formaat - 25 JAN 1970

Het Gedcom-formaat is het formaat dat wordt gebruikt in het Gedcom-bestand: de maand wordt in hoofdletters geschreven, waarbij de eerste drie letters van de maand altijd in het Engels worden gebruikt.

Kort formaat - 25 Jan 1970

Het korte formaat geeft de maand in kleine letters weer, beginnend met een hoofdletter, geschreven met de eerste drie of vier letters van de maand in het Nederlands.

Lang formaat - 25 Januari 1970

Het lange formaat geeft ook het woord van de volledige maand weer in kleine letters met een hoofdletter.

Nummer formaat - 01/25/1970

De Nummer-notatie geeft maand, dag en jaar weer als getallen gescheiden door schuine strepen (/).