Menú Vista

Aquest menú agrupa totes les accions per accedir a les visualitzacions i editors genealògics de la genealogia seleccionada.

en-View-menu.png

Cadascuna d’aquestes accions es descriu a continuació.

Quan l’acció tingui la seva pròpia pàgina de descripció (en negreta), feu-hi clic per obtenir-ne tots els detalls.

Aquestes accions de menú només s'apliquen a la genealogia seleccionada i, per tant, només estaran disponibles si n'hi ha una oberta. En cas contrari, quedaran grisos. Per habilitar-los, obriu una genealogia.

Les següents descripcions es relacionen amb la genealogia actual.

Targeta d'Entitat

Mostra la imatge, el nom i els esdeveniments sobre l'entitat actual (individu, família, etc.)


Taula d'Entitats

Proporciona la llista de totes les entitats de la genealogia (individus, famílies, notes, etc.) amb els seus camps de dades respectius (número d'identificació, nom, cognom, etc.)

Arbre Dinàmic

Mostra l'arbre genealògic dels individus i famílies de la genealogia, amb avantpassats i descendents de l'individu seleccionat.

Cronologia

Mostra una representació temporal de tots els individus en la genealogia.

Mapa geogràfic

Mostra un mapa geogràfic amb els esdeveniments de tots els individus localitzats a la genealogia.

Gràfic

Mostra una representació visual innovadora de tots els individus de la genealogia en forma de gràfic.

 


Editor Cygnus

Obre l'editor Cygnus, un editor fàcil d'utilitzar centrat en persones i llurs esdeveniments.

Editor Gedcom

Obre l'editor Gedcom, dissenyat especialment per veure i editar totes les dades existents de la genealogia.

Editor Aries

Obre l'editor Aries, un editor ergonòmic que permet realitzar tot tipus de modificacions en diverses finestres.

 


Llista de Llocs

Ofereix una llista de tots els llocs existents a la genealogia. Cada lloc està associat amb els seus esdeveniments corresponents. Dóna accés a l'editor de llocs.

Taula de Llocs

Dóna accés a una llista estructurada en taula de tots els llocs existents a la genealogia. Dóna accés a l'editor de llocs.

 


Navegador Senzill

Una manera senzilla de seleccionar esquemàticament individus d’un nucli familiar.

Navegador Ampliat

Una manera de seleccionar individus d’un nucli familiar mentre visualitzen la seva informació i fotos respectives.

Cerca Avançada

Cerca totes les persones que corresponen a diversos criteris de cerca.

Ofereix una manera de seleccionar aquestes persones per mostrar-les o marcar-les més tard.

 

 

 

 

 

 

 

 


Revision #4
Created 14 July 2021 08:41:21 by frederic
Updated 3 June 2023 14:56:43 by jordi