Barra de Cerca

La barra de cerca general us permet trobar qualsevol tipus d'informació a qualsevol lloc dels fitxers de genealogia oberts i a la pròpia aplicació Ancestris.

recherche_generale.png

Descripció

Camp d'entrada

El camp d'entrada s'utilitza per introduir el text a cercar.

Si passeu el ratolí per sobre d'aquest camp, es mostra una descripció explicativa i indica la drecera de teclat Ctrl + I per mostrar l'historial de cerca.

en-search-hover.png

Llista de resultats

La cerca de la cadena de text explora:

El resultat de la cerca és una llista que es classifica en les seccions següents:

Per a cada ítem, es mostren els 7 primers resultats trobats, sent la vuitena línia la continuació de la llista "...".

en-search.png

Un clic en una línia selecciona l'entitat corresponent.

Les cerques s'emmagatzemen a l'historial de cerques. Les cerques posteriors realitzades també cerquen dins de la llista emmagatzemada.

Criteris de Cerca

La lupa a l'esquerra del camp d'entrada us permet comprovar o desmarcar el tipus de resultats als quals voleu limitar la cerca.

en-search-menu.png

Només has de marcar o desmarcar les categories corresponents.

Ús

Realització d'una cerca

Hi ha dues maneres de fer-ho: amb el ratolí o amb la drecera del teclat.

Utilitzar el ratolí per anar al camp de cerca general de la Barra d'eines i començar a introduir un text per cercar.

Alternativament, escriviu Ctrl + I en qualsevol moment a Ancestris. El cursor es posicionarà al camp i es mostra el resultat de les cerques anteriors:

en-search-history.png

A mesura que escriviu, el resultat es mostra sense haver d'escriure Enter.

Si sabeu exactament en quines seccions voleu cercar, desmarqueu les altres seccions als criteris de cerca.

Seleccionar un resultat

En qualsevol moment, seleccioneu un resultat.

Si no veieu el que busqueu en una secció de resultats, podeu fer clic a la línia de continuació "...".

En aquest moment, només es mostren els elements coincidents:

en-search-result.png

Els resultats poden provenir de diversos fitxers Gedcom. Podeu veure a la imatge de dalt que la llista d'individus inclou individus de la genealogia borbònica i individus de la genealogia Kennedy.

Si apareixen massa resultats, milloreu la cerca.

Si es mostra el resultat esperat, seleccioneu-lo amb un clic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Revision #3
Created 14 July 2021 08:43:13 by frederic
Updated 3 June 2023 14:56:43 by jordi