Skip to main content

Stap-voor-stap installatie van versie 11 op Windows

Deze pagina laat een stap voor stap handleiding zien hoe Ancestris te installeren op een Windows systeem.

Onderstaande stappen zijn onafhankelijk van elkaar en hoeven niet altijd worden uitgevoerd.

Onderstaande schermen hoeven er niet altijd hetzelfde eruit te zien als op de huidige Ancestris website of de (nieuwste) software versie.

Weten welke Java versie je gebruikt

Java Controle Scherm

Open het Windows Controle Scherm en dan het Java controle scherm.

Op het algemene tab blad klik op "Over" om de geïnstalleerde Java versie te controleren.

ancestris_install_en_01.png


Op het beveiliging blad haal het vinkje weg  bij "Sta Java inhoud voor browsers en het starten van Web applicaties" om het beveiliging niveau te verhogen.

ancestris_install_en_02.png

 

Commando cursor

Er is een andere manier om te bepalen welke versie van Java op jouw systeem draait:

1 - Open een Windows PowerShell scherm en voer in CMD of open een Commando cursor scherm.

2 - Type java -version bi de cursor. Je krijgt onderstaand scherm te zien dat laat zien dat Java Version 8 (aka 1.8) 64-Bit is geinstaleerd. Zo niet, betekent dat dat Java niet geïnstalleerd is. Volg onderstaande de instructies om het alsnog te installeren.

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

3 - Type één of twee keer exit  om het commando scherm te sluiten.

Installeer Ancestris versie 11

Voer onderstaande instructies uit vanaf je Windows systeem.

1/6 - Download Ancestris.
  • Ga naar https://www.ancestris.org.
  • Klik op 'DOWNLOAD' in het Menu.
  • Klik dan op de ANCESTRIS 11 knop op het  Windows scherm.
  • Downloading kan 2 to 3 minuten duren.

nl-download-ancestris.png

 

2/6 - Uitpakken van het Ancestris bestand.
  • Ancestris hoeft niet geïnstalleerd te worden omdat het direct start vanuit het .exe bestand.
  • Dus klik op het downloaded ancestris-latest.zip bestand, kies 'Extract All' en kies een bestemmings map waar vandaan het   .exe bestand kan starten.
  • Op Windows 7, pak uit naar C:\Program Filesmap, want anders zal Ancestris niet starten.

ancestris_install_en_03.png

 

3/6 - Controleer het Ancestris bestand of het wil starten.
  • In de bestemming map, open de ancestris map en daarna de bin map; waar het ancestris64.exe bestand zal starten op een Ancestris op een 64-bit systeem, terwijl het ancestris.exe bestand zal starten op een 32-bit systeem.

ancestris_install_en_04.png

 

4/6 - Voeg een Ancestris snelkoppeling toe.
  • Right-clickRechts-klik onop the hetancestris64.exe or of ancestris.exe filebestand anden choosekies 'Pin to Start' or 'Pin to taskbar' toom addeen asnelkoppeling shortcutaan tohet the Startstart menu orof thetakenbalk Taskbar.toe te voegen.
  • ThenDaarna setmaak theje iconhet oficoon thevan resultingde Ancestrissnelkoppeling shortcut.aan. ForOm that,dat youte needdoen tomoet right-clickje onrechts-klikken theop shortcutde andsnelkoppeling replaceen theje iconvervangt withhet theicoon met het ancestris.gif file. bestand.

 

5/6 - ClickKlik theop shortcutde andsnelkoppeling en Ancestris then startsstart.

Ancestris_start.png

 

nl_Welkom.png

 

6/6 - TheDe Welcomewelkomst pagepagina thenzal appears.nu Youverschijnen. areJe nowbent readyer tonu useklaar Ancestris.voor om Ancestris te gaan gebruiken.

 

IfAls Ancestris doesniet notwil start,starten, itligt mightdit bewaarschijnlijk relatedaan to ade Java versionversie issue.die Youje maygebruikt. haveHet tois swapmisschien thenodig om een andere versie van Java version.te installeren. 
PleaseVolg followde thesedan instructions.de volgende instructies.