Skip to main content

Stap-voor-stap installatie van versie 11 op Windows

Deze pagina laat een stap voor stap handleiding zien hoe Ancestris te installeren op een Windows systeem.

Onderstaande stappen zijn onafhankelijk van elkaar en hoeven niet altijd worden uitgevoerd.

Onderstaande schermen hoeven er niet altijd hetzelfde eruit te zien als op de huidige Ancestris website of de (nieuwste) software versie.

Weten welke Java versie je gebruikt

Java Controle Scherm

Open het Windows Controle Scherm en dan het Java controle scherm.

Op het algemene tab blad klik op "Over" om de geïnstalleerde Java versie te controleren.

ancestris_install_en_01.png


Op het beveiliging blad haal het vinkje weg  bij "Sta Java inhoud voor browsers en het starten van Web applicaties" om het beveiliging niveau te verhogen.

ancestris_install_en_02.png

 

Commando cursor

Er is een andere manier om te bepalen welke versie van Java op jouw systeem draait:

1 - Open een Windows PowerShell scherm en voer in CMD of open een Commando cursor scherm.

2 - Type java -version bi atde thecursor. prompt.Je Youkrijgt willonderstaand obtainscherm ate displayzien asdat below,laat whichzien shows thatdat Java Version 8 (aka 1.8) 64-Bit is installed.geinstaleerd. Otherwise,Zo itniet, meansbetekent javadat isdat notJava installed.niet Followgeïnstalleerd theseis. instructionsVolg toonderstaande installde it.instructies om het alsnog te installeren.

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

3 - TypeType één of twee keer exit  onceom orhet twicecommando toscherm closete the command window.

 sluiten.

InstallInstalleer Ancestris version versie 11

FollowVoer theonderstaande instructionsinstructies belowuit fromvanaf yourje Windows system.systeem.

1/6 - Download Ancestris
  • GoGa to naar https://www.ancestris.org.
  • ClickKlik onop 'DOWNLOAD' in thehet MenuMenu.
  • ThenKlik clickdan onop the de ANCESTRIS 11 buttonknop ofop thehet  Windows panel.scherm.
  • Downloading may takekan 2 to 3 minutesminuten duren.

nl-download-ancestris.png

 

2/6 - Extract the Ancestris file
  • Ancestris does not need to be installed as it runs directly from its .exe file.
  • So right-click the downloaded ancestris-latest.zip file, choose 'Extract All' and select a destination folder where the .exe file can run.
  • On Windows 7, unzip into the C:\Program Files folder otherwise Ancestris won't run.

ancestris_install_en_03.png

 

3/6 - Check the Ancestris file to run
  • In the destination folder, open the ancestris folder and then the bin folder; there the ancestris64.exe file will run Ancestris on a 64-bit system, while the ancestris.exe file will run it on a 32-bit system.

ancestris_install_en_04.png

 

4/6 - Add an Ancestris shortcut
  • Right-click on the ancestris64.exe or ancestris.exe file and choose 'Pin to Start' or 'Pin to taskbar' to add a shortcut to the Start menu or the Taskbar.
  • Then set the icon of the resulting Ancestris shortcut. For that, you need to right-click on the shortcut and replace the icon with the ancestris.gif file.

 

5/6 - Click the shortcut and Ancestris then starts

Ancestris_start.png

 

nl_Welkom.png

 

6/6 - The Welcome page then appears. You are now ready to use Ancestris.

 

If Ancestris does not start, it might be related to a Java version issue. You may have to swap the Java version.
Please follow these instructions.