Stap-voor-stap installatie van de dagelijkse versie op Windows (bv versie 12)

Deze pagina laat een stap voor stap handleiding zien hoe Ancestris te installeren op een Windows systeem.

Onderstaande stappen zijn onafhankelijk van elkaar en hoeven niet altijd worden uitgevoerd.

Onderstaande schermen hoeven er niet altijd hetzelfde eruit te zien als op de huidige Ancestris website of de (nieuwste) software versie.

Weten welke Java versie je gebruikt

Java Controle Scherm

Open het Windows Controle Scherm en dan het Java Controle scherm.

Op het algemene tab blad klik op "Over Java" om de geïnstalleerde Java versie te controleren.

ancestris_install_en_01.png


Op het beveiliging blad haal het vinkje weg  bij "Sta Java inhoud voor browsers en het starten van Web applicaties toe" om het beveiliging niveau te verhogen.

ancestris_install_en_02.png


Commando opdrachten scherm

 Er is een andere manier om te bepalen welke versie van Java op jouw systeem draait:

1 - Open een Windows PowerShell scherm en voer in CMD of open een Commando opdrachten scherm.

2 - Type java -version bij de cursor. Je krijgt onderstaand scherm te zien, dat laat zien dat Java Version 8 (aka 1.8) 64-Bit is geïnstalleerd. Zo niet, betekent dat dat Java niet geïnstalleerd is. Volg onderstaande de instructies om het alsnog te installeren.

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

Als er staat "64 Bit", dan is Java 64-Bit geïnstalleerd en kan Ancestris64.exe gestart worden.
Als er geen "64 Bit" staat, dan is Java 32-Bit geïnstalleerd, en dan kan Ancestris64.exe niet gestart worden. Want dan vind het Java niet.  Dan moet Ancestris gestart worden met Ancestris.exe.

3 - Type één of twee keer exit  om het commando opdrachten scherm te sluiten.

Installeer de dagelijkse beta versie van Ancestris (bv versie 12)

Voer onderstaande instructies uit vanaf je Windows systeem.

1/6 - Download Ancestris.

nl-download-ancestris12.png


2/6 - Uitpakken van het Ancestris bestand.

ancestris_install_en_03.png


3/6 - Controleer het Ancestris bestand of het wil starten.

ancestris_install_en_04.png


4/6 - Voeg een Ancestris snelkoppeling toe.
ancestris-install-nl-05.png
 
5/6 - Klik op de snelkoppeling en Ancestris start.