Properties - eigenschappen van een Gedcom-Record

Een Property of Eigenschap, is informatie die een kenmerk van een entiteit beschrijft.

Een property (eigenschap) bestaat in wezen uit twee elementen: zijn naam en zijn inhoud.

De naam van een property, wordt in een Gedcom-bestand geïdentificeerd door de Tag (het label), dat altijd een Engelse afkorting is.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de volgende drie properties (eigenschappen).

 • Stad: Amsterdam
 • Stad: Parijs
 • Stad: Londen
Deze drie properties delen dezelfde naam (Stad), maar hebben een verschillende inhoud: Amsterdam, Parijs, en Londen.

De stad wordt in het Gedcom-bestand gecodeerd met de Tag: CITY, in hoofdletters.

De Tags

De Gedcom-standaard definieert een groot aantal genealogische eigenschappen (properties).

Elke property wordt geïdentificeerd door een Tag, waardoor ze allemaal uniek en eenduidig zijn.

Hier zijn enkele voorbeelden van properties en hun bijbehorende tags tussen haakjes.

 • Naam (tag NAME)
 • Datum (tag DATE)
 • Plaats (tag PLAC)
 • Notitie (tag NOTE) - hier bedoelen we de eigenschap NOTE, niet de entiteit NOTE.
 • Geslacht (label SEX)
 • Geboorte (tag BIRT)
 • Huwelijk (tag MARR)
 • Overlijden (tag DEAT)
 • Beroep (tag OCCU)
 • Religie (tag RELI)
 • Woonplaats (tag RESI)
Voor meer details:

Zie de pagina Tags voor de properties (eigenschappen) die gedefinieerd zijn in een Gedcom-bestand
Voor meer informatie over Datums, zie de pagina Datum.
Voor meer informatie over Plaatsen, zie de Plaatsen-pagina.
Voor meer informatie over Gebeurtenissen, zie de pagina Gebeurtenissen.

Gebruik

In het Gedcom-bestand behouden properties (eigenschappen) altijd dezelfde structuur en volgen strikt dezelfde syntaxisregels. Daarom zien ze er altijd op dezelfde manier uit.

In Ancestris komen properties (eigenschappen) exact overeen met de Gedcom-eigenschappen, maar ze kunnen er anders uitzien, dat is namelijk afhankelijk van het scherm waarop ze worden vertoond.
Dit wordt uitgelegd in de volgende 5 voorbeelden:

1: Properties in de Gedcom file

Elke regel in het Gedcom-bestand is één property. En elke property regel heeft hetzelfde soort formaat. Dat komt omdat elke regel moet voldoen aan de syntax regels van het betreffende Gedcom formaat. Hier een voorbeeld van een klein stukje van een Gedcom bestand, dit is een voorbeeld van een persoons-Record: (de Tags zijn paars gekleurd)

nl-properties-gedcom.png

U ziet dat elke regel op dezelfde manier is opgebouwd namelijk:

Nummer: Dit geeft aan welk nivo deze tag heeft in het Gedcom bestand. Daarna volgt de eigenlijke Tag, (hier in paars) die zegt om welke soort informatie het gaat, en daarna volgt de Inhoud die aan deze is Tag is gegeven door de gebruiker (uzelf).

Kijkt u bijvoorbeeld bij BIRT, deze regel heeft nummer 1. Dit geeft aan dat het om een hoofd-tag gaat, in dit geval: geboorte (BIRT). Maar bij een geboorte horen een datum en een plaats. Deze vallen als het ware ONDER of BINNEN de tag BIRT. U ziet daarom ook dat de regels met DATE en PLAC die direct volgen op BIRT, voorafgegaan worden door een ander nummer, namelijk 2. In dit geval zijn dus DATE en PLAC sub-tags (onderdeel) van BIRT. Ze zijn onverbrekelijk verbonden met BIRT.

Omdat dit als u het voor de eerste keer ziet, best wel lastig leest en te begrijpen is, heeft Ancestris dit in de Gedcom Editor iets duidelijker en begrijpelijker weergegeven:

2: Properties in de Gedcom editor

We kijken eerst naar precies hetzelfde voorbeeld als in paragraaf 1, maar nu in de Gedcom Editor:

nl-properties-gedcom-editor.png

Hier staan er geen nummers meer voor de regels, maar ze springen in. U kunt nu duidelijk zien dat DATE en PLAC horen bij BIRT, ze staan namelijk iets meer naar rechts, waardoor goed te zien is dat ze als het ware "onder" BIRT vallen. En door middel van de pijltjes, zoals bij BIRT, kunt u tags "open" en "dicht" klappen om de leesbaarheid te bevorderen.

U ziet ook dat bij de Tag SEX, de inhoud direct achter de Tag zelf staat, deze Tag heeft ook geen pijltje ervoor staan. Daar zijn geen verdere sub-Tags nodig om alle informatie weer te geven.

Laten we nu eens kijken naar de Tag NAME:

nl-properties-gedcom-editor-2.png

U ziet dat BIRT even dichtgeklapt is. Zo kunnen we ons goed concentreren op NAME. We zien hier 2 tags die "onder" NAME vallen, namelijk GIVN (de officiële voornaam), hier Peter, en SURN (achternaam) hier Puk.

Maar een naam kan natuurlijk nog veel meer sub-properties hebben, zoals een voorvoegsel (titel), een roepnaam enzovoorts. Hier een kleine tip van de sluier hoe de Gedcom editor u kan helpen met het toevoegen van alle mogelijke properties die "onder" de NAME tag kunnen vallen. In de Gedcom editor doen we daarvoor een rechtsklik precies op de NAME tag en krijgen dan:

nl-properties-gedcom-editor-3.png

In het gele vlak ziet u alle mogelijkheden die u kunt toevoegen "onder" de tag: NAME tag.

Meer uitleg over invoeren via de Gedcom editor, vind u op de pagina "Leg uw stamboom bronnen vast", en op de pagina van de Gedcom editor zelf.

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de Gedcom Editor de properties ook weergeeft, met één propertie per regel. Toch zijn er een aantal verschillen met hoe deze regels in een Gedcom bestand zelf staan, namelijk:

 • De Gedcom editor geeft niet het hele Gedcom-bestand weer, maar slechts één entiteit tegelijk, deze ene entiteit noemen we een Record: het ID-nummer en de categorie van deze entiteit (dus van dit Record) verschijnen op de eerste regel, bovenaan. In dit voorbeeld hierboven dus ID-nummer "I00002", en Categorie "INDI". (De Gedcom specificatie verlangt dat het ID-nummer tussen 2 @-tekens staat, hieraan herkent de Gedcom het begin van een nieuw Record.)
 • Links van elk label (tag) bevindt zich in de Gedcom editor een symbool in de vorm van een minipictogram dat verwijst naar de aard van de tag. De minipictogrammen die aan de boomstructuur zijn toegevoegd, maken het veel gemakkelijker te lezen in vergelijking met het onbewerkte Gedcom-bestand.
 • De editor geeft de regelnummers niet weer, maar geeft de regels in plaats daarvan weer in een boomstructuur, met een meer of minder uitgesproken inspringing, afhankelijk van de positie van elke regel in de hiërarchie. Deze regels zijn ook voorzien van pijltjes, waarmee u met een simpele klik de inhoud van een bepaalde tak kunt tonen of verbergen.

3: Properties in de andere editors

In alle andere Editors worden de properties (eigenschappen) weergegeven in de taal van de gebruiker.

In de Aries- en Cygnus-editors verschijnen noch de Tags(labels), noch de regels, noch hun boomstructuur: de naam van elk veld, uitgebreider dan een korte eenvoudige tag, nodigt de gebruiker gewoon uit om gegevens in te vullen, op dezelfde manier zoals men een formulier invult.

nl-properties-cygnus-name.pngCygnus Editor, naam invullen.

nl-properties-aries-name.pngAries Editor, naam invullen.

U ziet dat de labels bij elk invulveld veel langer en duidelijker zijn dan de korte labels (Tags) zelf, in de Gedcom Editor.

4: Properties in de Entiteiten Tabel

In de Entiteiten Tabel staat elke rij voor een complete entiteit en elke kolom voor een property(eigenschap). We zeggen ook dat elke regel een Record is in het Gedcom bestand.

Het is mogelijk om de tabel te configureren om de eigenschappen (kolommen) te kiezen die moeten worden weergegeven.

nl-properties-entitytable-partly-1.pngEntitie tabel, gedeeltelijk, met een aantal personen.

nl-properties-entitytable-partly-2.pngEntitie tabel, instellingen voor het kiezen welke eigenschappen (properties) vertoond moeten worden.

5: Properties vertoond in overige schermen

In alle andere vensters worden eigenschappen ook weergegeven en kunnen deze worden bekeken, afgedrukt of bewerkt (Zoals in de Navigator, dynamische boomstructuur, enz.).


Revision #14
Created 5 February 2023 11:52:44 by Tineke
Updated 20 June 2023 09:07:43 by Tineke