7.7. Plaatsen Lijst

De Plaatsenlijst is een lijst van alle plaatsen en bijbehorende gebeurtenissen uit de genealogie (stamboom).

nl-places-list.png
Alle in de genealogie gevonden plaatsen staan ​​vermeld, met hun geografische coördinaten.

Voor elk van hen is het mogelijk om de gebeurtenissen te zien die daar hebben plaatsgevonden. Zie hier bijvoorbeeld bij "Cambridge" ( 4 gebeurtenissen) en "Chicago" (5 gebeurtenissen).

De sortering van de lijst kan worden gewijzigd, evenals het weergaveformaat.

Het is ook mogelijk om plaatsen samen te voegen die identiek zouden moeten zijn (bijvoorbeeld ingeval van schrijffouten), en om de geografische coördinaten te definiëren of te corrigeren van de verkeerd gepositioneerde plaatsen.


Beschrijving


De Plaatsen-Lijst is een lijst in de vorm van een boom met twee niveaus:

Het gebeurtenis-niveau kan worden uit- of ingeklapt door op het kleine zwarte pijltje te klikken, vóór het placeicon-green.png icoontje.


Plaatsen

Elke plaats regel geeft de volgende kenmerken weer:

Plaatsen zijn gesorteerd op alfabetische volgorde.


Groene plaats pictogrammen

Een groen plaats pictogram placeicon-green.png geeft een plaats aan die is gevonden door Ancestris. In dit geval kunnen de coördinaten in blauw of zwart worden weergegeven.

Soms zijn sommige plaatsen niet correct gelokaliseerd, ondanks de aanwezigheid van het groene pictogram. Om dit te verhelpen, zie de instructies hieronder om "een plaats te bewerken" .

Rode plaats pictogrammen


Een rood plaats pictogram placeicon-red.png geeft een plaats aan waarvan Ancestris de coördinaten niet heeft gevonden.

In dit geval worden de coördinaten altijd in het rood weergegeven (voorbeeld: [N45,0 W4,0] ).

Om dit te verhelpen, zie de paragraaf hieronder om "een plaats te bewerken" .


Gebeurtenissen

Elke gebeurtenisregel geeft zijn kenmerken weer:

  1. Het type gebeurtenis in de vorm van het symbool (geboorte, huwelijk, beroep, etc.)
  2. Het soort gebeurtenis
  3. De naam van de persoon die betrokken is bij de gebeurtenis, gevolgd door zijn of haar ID-nummer tussen haakjes (Ixxxx). Als de gebeurtenis van toepassing is op een gezin (huwelijk, contract, echtscheiding...), geeft de regel de naam en het ID-nummer weer van elk van de twee leden van dit gezin, evenals het ID-nummer van dit gezin (Fxxxxx).

De verschillende gebeurtenisregels zijn alfabetisch gesorteerd op de naam van de gebeurtenis en de naam van de persoon.

Gebruik

De Plaatsen-lijst omvat verschillende behoeften, die als volgt zijn, van de meest voorkomende tot de minst voorkomende:

Zoek een plaats

Het zoeken naar een plaats doe je door eerst een item uit de lijst te selecteren en vervolgens de eerste letters van de plaats die je zoekt in te typen.


nl-places-list-search.png

U ziet boven de eerste letters van "New York" die zijn ingevoerd, het zoekveld verscheen in de linker benedenhoek en de locatie regel van New Haven was gemarkeerd.

Om het zoekveld te laten verschijnen tijdens het typen, klikt u eerst op een plaats en begint dan te typen.


Acties op een plaats

De plaatsen lijst biedt een specifiek contextmenu wanneer u met de rechtermuisknop op een plaats regel klikt.

Het contextmenu ziet eruit zoals hieronder, identiek ongeacht de locatie. Hier, als u met de rechtermuisknop op Hyannis klikt:

nl-places-list-menu.png

Hieronder wordt elke actie van dit contextmenu beschreven.

Toon de locatie van deze plaats op de kaart


Deze actie opent de geografische kaartweergave en toont de locatie van de plaats op de kaart:

nl-places-list-show-location.png

Hetzelfde resultaat zou zijn verkregen door direct te dubbelklikken op de plaats Hyannis in de lijst.

Voor meer details over het gebruik van de kaart, zie de pagina gewijd aan de geografische kaart .


Plaats gegevens weergeven die op internet zijn gevonden

Deze actie toont nuttige informatie over de plaats:

nl-places-list-show-details.png


Bewerk deze plaats

Deze actie opent de Plaatsen Editor om de plaats te bewerken.

Dit is over het algemeen hoe u uw plaatsen ook zult "repareren":

Opmerking: wanneer de Places-editor wordt aangeroepen vanuit de lijst met plaatsen, zal het alle plaatsen van de genealogie bewerken die dezelfde naam en coördinaten hebben.

Als u alleen de locatie van een bepaald gebeurtenis wilt bewerken, gebruik dan de Cygnus-, Aries- of Gedcom-editor om deze specifieke gebeurtenis te bewerken en bewerk vervolgens de enkele plaats vanuit de gebeurtenis.

nl-places-list-edit-places.png

Zie de pagina Plaats editor voor meer informatie over het gebruik ervan .


Kopieer deze plaats om later een andere locatie te wissen

Het doel van deze actie is om twee plaatsen samen te voegen.

De actie kopieert de volledige naam met de coördinaten van de aangeklikte plaats naar het klembord. U kunt het later op een andere plaats plakken met behulp van de hierna beschreven acties.

De eerste plaats is degene die u wilt behouden. Kopieer de eerste naar de tweede om deze te overschrijven met de eerste.

Ik kopieer hier bijvoorbeeld de Jefferson-plaats, die de Gebeurtenis Verblijfplaats van Rosemary Kennedy bevat:

nl-places-list-copy.png


Vervang deze plaats door de eerder gekopieerde plaats

Deze actie is de tegenhanger van de vorige om twee plaatsen samen te voegen.

De plaats van waaruit deze tweede actie wordt uitgevoerd, wordt gewist.

Op het moment van deze actie verdwijnt deze plaats van de lijst en worden de gebeurtenissen die eraan gekoppeld waren onder de eerste plaats geplaatst naast de gebeurtenissen die er al waren.

Als ik in het volgende voorbeeld de plaats Hyannis Port vervang door degene die ik zojuist heb gekopieerd: 

nl-places-list-paste.png

Ik vind dan de volgende lijst met plaatsen waar Hyannis Port is verdwenen, en Jefferson bevat 4 gebeurtenissen die het gevolg zijn van het samenvoegen van de twee plaatsen: