6.7 Voorbeelden van de rapporten

Deze pagina bevat voorbeelden van alle mogelijke printbare uitvoer van Ancestris. Hierbij zal in een aantal gevallen slechts een summiere beschrijving staan met een voorbeeld, en verder worden verwezen naar een speciale pagina specifiek betrekking hebbend op deze bepaalde uitvoer.

In andere gevallen vind u hier een korte beschrijving en een voorbeeld van de uitvoer.

Geprobeerd is om op deze pagina in ieder geval van elke mogelijke uitvoer, tenminste 1 voorbeeld te laten zien. Op deze manier heeft u alle mogelijkheden bij elkaar staan en kunt u snel zien welke uitvoer u eventueel kunt gebruiken..

Het volgende menu vind u via de menu actie:  "Gereedschap - Lijsten en rapporten".

nl-report-examples-menu.png

Rapportenlijst via menu

De lijst volgt dezelfde structuur als het menu van Ancestris zelf. Met aan het eind van deze pagina, bij Overige rapporten,  extra mogelijkheden die niet in deze lijst voorkomen, maar op een andere manier bereikt kunnen worden.

Deze rapportenlijst volgt de bovenstaande indeling en omschrijvingen.

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u snel naar het gewenste hoofdstuk / rapport springen.

Starten van rapporten, algemeen:

Indien niet anders vermeld is bij het rapport, wordt dit gestart via het menu: "Gereedchap - Lijsten en rapporten." Dit geeft het bovenstaande scherm. U kunt op dit scherm één van de opgenoemde rapporten openen. U vind daar dan informatie over het rapport zelf en de opties/instellingen die voor dat betreffende rapport gekozen kunnen worden.

Een andere startmogelijkheid is via een contextmenu, en wel via de actie: "een rapport uitvoeren".

Uitvoer van rapporten, algemeen:

De uitvoer kan op verschillende manier plaatsvinden:

Meer algemene informatie vindt u op de pagina "Lijsten en rapporten" zelf.

Afstamming nl-reports-icon-lineage.png

Afstammingslijn per generatie nl-reports-icon-lineage.png

Dit rapport geeft op 4 manieren een lijst met voorouders weer:

Om het rapport te starten, moet u eerst de referentie-persoon kiezen. Dit kan worden gedaan vanuit het contextmenu van een individu, of door het individu te selecteren na het uitvoeren van het rapport. Elk individu krijgt een Sosa-nummer, beginnend met de referentie-persoon als 1.

Er zijn heel veel instellingen mogelijk, zie hiervoor de uitleg in Ancestris bij het rapport zelf, of open onderstaand blok met extra informatie.

Meer informatie over o.a. de instellingen van dit rapport.

Opties:

 • Rapport structuur - kies een van de 4 manieren om de voorouders van de startpersoon weer te geven.
 • Presentatie gebeurtenissen - kies 'Een gebeurtenis per regel' voor een lijst van één gebeurtenissen per regel voor elke persoon, of 'Een persoon per regel' voor elke persoon worden alle gebeurtenissen in paragraafvorm weergegeven.

Buiten deze 2 opties kunt u weer diversen, er verschillend uitziende, rapporten laten aanmaken.

Aanvullende opties:

 • Opsommingsteken weergeven - als 'Een gebeurtenis per regel' is gekozen wordt voor elke gebeurtenis een opsommingsteken weergegeven
 • Startnummer Sosa - elk startnummer kan worden gekozen voor de startpersoon
 • Label gebruikt in de Gedcom - het label wat wordt gebruikt voor het opslaan van Sosa-nummers in het Gedcom bestand
 • Generaties privé - aantal generaties dat niet wordt weergegeven in het rapport, namen en gebeurtenissen worden weergegeven met '...'. Het rapport gebruikt ook de 'x' voor verborgen jaar getallen.
 • Eerste generatie - het Sosa rapport begint met het vermelde generatie nummer
 • Maximaal aantal generaties - rapport stopt met vermelden van voorouders als dit nummer is bereikt
 • Geboorteplaats, Geboortedatum, enz. weergeven - aangevinkt worden deze gebeurtenissen in het rapport weergegeven
 • Alle jurisdicties weergeven - aangevinkt worden alle jurisdicties van een adres weergegeven anders alleen het eerste jurisdictie
 • Hoe bronnen weergeven - verschillende opties om de bron gegevens weer te geven
 • Tekst vermeld bij ontbrekende bron - de tekst 'geen' wordt weergegeven als brongegevens ontbreken (nuttig om aan te geven dat de gebeurtenis wordt weergegeven maar de corresponderende brongegevens ontbreken)
 • Gebruik een gebeurtenisvoorvoegsel - plaatst een gebeurtenisvoorvoegsel voor de bron
 • Een woord voor de bron plaatsen - plaatst een voorvoegsel of woord voor de bron
 • Kleur ontbrekende bronnen - kies uit een lijst met kleuren de kleur om bronnen te laten opvallen

Rapport structuur:

 • Sosa generaties:
  GENERATIE 1
     1 startpersoon (persoon waarvan uit het rapport wordt samengesteld)
  GENERATIE 2
     2 vader
     3 moeder
  GENERATIE 3
     4 grootvader 1 (vaderskant)
     5 grootmoeder 1 (vaderskant)
     6 grootvader 2 (moederskant)
     7 grootmoeder 2 (moederskant)
  GENERATIE 4
     ...

 • Sosa tabel:
  Sosa Naam Geboren Overleden Beroep Verblijfplaats
  1 startpersoon xxx xxx xxx xxx
  2 vader xxx xxx xxx xxx
  3 moeder xxx xxx xxx xxx
  4 grootvader 1 xxx xxx xxx xxx
  5 grootmoeder 1 xxx xxx xxx xxx
  6 grootvader 2 xxx xxx xxx xxx
  7 grootmoeder 2    xxx xxx xxx xxx
  ... ... ... ... ... ...

 • Oplopende afstamming (vaderskant dan moederskant):
   1 startpersoon
     2 vader
       4 grootvader 1
       5 grootmoeder 1
     3 moeder
       6 grootvader 2
       7 grootmoeder 2
   ...

 • Oplopende agnatic afstamming (alleen mannelijke voorouders):
   1 startpersoon
    2 vader
     4 grootvader
      8 overgrootvader
       ...

Met betrekking tot bronnen:

 • 3 niveaus van tekst worden geput uit de bronnen
 • De tekst uit het 'SOUR:TEXT' label van het bron bestand
 • De notitie uit het 'SOUR:NOTE' label van het bron bestand
 • De bron notitie betreffende een gebeurtenis, ofwel label 'INDI:gebeurtenis:SOUR:NOTE', 'FAM:gebeurtenis:SOUR:NOTE', 'INDI:gebeurtenis:SOUR:DATA:TEXT', of 'FAM:gebeurtenis:SOUR:DATA:TEXT'

Tip:

Om vast te stellen of een optie correct is gekozen, klik ergens op het scherm voordat u het rapport weer start.  


nl-example-reports-lineage-of ancestry-sosa-ascending.png nl-example-reports-lineage-of ancestry-table-sosa-ascending.png
Oplopende SOSA lijst Oplopende SOSA tabel
nl-example-reports-lineage--ascending-lineage-nonsosa.png