6.1. Grafiek

De grafiek toont een weergave van uw genealogie (stamboom) in de vorm van een grafiek, waarin alle individuen slechts één keer worden weergegeven en aan elkaar verwant zijn op basis van hun genealogische relaties.

U bereikt de grafiek via de menuactie: Beeld/Diagram

U kunt uw genealogische grafieken maken zoals u dat wilt. De vorm van de grafiek kan van tijd tot tijd variëren voor dezelfde genealogie, en ook bij elke toevoeging of verwijdering van individuen.

en-graph.png

Beschrijving

Deze weergave toont de grafiek van uw genealogie en met een werkbalk kunt u de instellingen maken die u nodig hebt.

De grafiek

De grafiek materialiseert alle individuele en familie-entiteiten van uw genealogie als punten. Andere entiteiten zijn niet vertegenwoordigd. Deze punten zijn verbonden door pijlen.


De punten van individu en koppeling

Individuen

Het De Cujus-individu, als het bestaat, is een punt van grotere omvang en roze kleur.

Als er Sosa-nummers zijn gegenereerd in de genealogie, kunnen er een of meer De Cujus-individuen bestaan ​​en ziet u verschillende roze punten. Als er geen roze punt zichtbaar is, betekent dit dat u nog geen Sosa- of Sosa-d'Aboville-nummers heeft gegenereerd.

graphe_indi_decujus.png

Alle andere individuen worden weergegeven door groene punten als ze in een Sosa-lijn van een De Cujus zijn, of anders door zwarte punten.

graphe_indi_sosa.png graphe_indi_non_sosa.png
Sosa Persoon Niet-Sosa Persoon


Elk individu wordt maar één keer weergegeven, zelfs als hij of zij implex is , d.w.z. als hij of zij de gemeenschappelijke voorouder is van een getrouwd stel.


Koppelingen 

Alle koppelingen ("relaties/huwelijken") van Sosa-individuen worden weergegeven door gele punten, de andere koppelingen ("relaties/huwelijken") zijn oranje punten.

graphe_union_sosa.png graphe_union_non_sosa.png
Koppeling Sosa Koppeling Niet Sosa

Elke koppeling wordt slechts één keer weergegeven.

De term koppeling in plaats van familie wordt in de grafiek gebruikt omdat het de eenvoudige band tussen twee individuen beter verklaart dan de term familie, die over het algemeen een groep van meerdere mensen betekent. Desalniettemin vormt een koppelingspunt een familie-entiteit.

Bovendien wordt het geselecteerde individu of de geselecteerde koppeling weergegeven als een blauw punt.


Pijlen

Individuen en koppelingen zijn verbonden door pijlen van 3 mogelijke kleuren volgens drie verschillende betekenissen. 

Omdat de punten individuen en koppelingen vertegenwoordigen, en omdat de pijlen langs de tijdlijn gaan, kunnen de pijlen alleen de twee verschillende manieren vertegenwoordigen die een individu en een koppeling met elkaar verbinden. Of de link is de "ouder naar koppeling" of de link is "koppeling naar kind". En er kunnen twee variaties zijn: al dan niet in de Sosa-lijn.

graphe_liens_verts.png

graphe_lien_orange.png

graphe_lien_noir1.png graphe_lien_noir2.png
De zwarte punt is een Niet Sosa-kind van een Sosa-koppeling Zwarte punt is een Niet Sosa-kind van een Niet Sosa-koppeling


Bovendien zijn de pijlen die de geselecteerde persoon of familie verbinden blauwe lijnen.


Interpretaties

Geïsoleerde individuen, geïsoleerde koppelingen, geïsoleerde stambomen

Geïsoleerde individuen zijn geïsoleerde zwarte punten. Dit zijn meestal mensen in uw genealogie die getuige zijn geweest van gebeurtenissen, of mensen die u hebt ingevoerd en waarvan u nog geen relaties hebt geïdentificeerd.

graphe_indi_isolé.png

Via de knop button-hide-links.png  "Toon/verberg associatie links" kunt u bij getuigen of verbonden personen de relatie bekijken. In zo'n geval verschijnt er een grijze link met een ander individu of een koppeling van de grafiek. U kunt dan de relatie zien van deze getuige tot de persoon of gebeurtenissen waarop deze betrekking heeft.

   
Als u geïsoleerde koppelingen vindt, zijn dit waarschijnlijk fouten of ingevoerde familie-entiteiten. Hier twee geïsoleerde koppelingen naast een geïsoleerd individu:

graphe_familes_isolées.png

U kunt tenslotte ook nog geïsoleerde bomen in alle soorten en maten vinden. Hier een kleine boom bestaande uit 3 koppelingen en 4 individuen:

graphe_arbre_isolé.png

Trouwens, u kunt hier zien dat zelfs als de 3 koppelingen Familie-entiteiten zijn, we nauwelijks kunnen spreken van "familie" in de zin van een groep mensen bestaande uit ouders en kinderen. Men kan daar bovendien een fout ontdekken omdat het individu in het zwart rechts een kind is van 2 verschillende koppelingen in het oranje, wat niet mogelijk is.


Grote gezinnen

Grote gezinnen zijn clusters met veel zwarte punten eromheen. Hier zijn twee voorbeelden:

graphe_famille_nombreuse_sosa.png graphe_famille_nombreuse_non-sosa.png
Grote Sosa-familie Grote Niet-Sosa-familie

    


Alleroudste voorouders (toppen van de boom, "Start-voorouders")

De personen bovenaan uw genealogie zijn de groene punten van waaruit alleen één pijl begint. Het zijn dus 1 of 2 groene punten (de ouders van voorouders) die naar een gele punt gaan (hun koppeling).

Hier zijn een paar voorbeelden:

graphe_sommet_couple.png graphe_sommet_mono1.png graphe_sommet_mono2.png graphe_sommet_mono3.png
Een paar Start-voorouders met één kind (onderste groene punten) Start-voorouder (groene punt linksonder), alleen, met 3 kinderen Start-voorouder als alleenstaande ouder met 7 kinderen (waarvan er 6 hier te zien zijn) Alleen start-voorouders met een Niet-Sosa kind

Implexen

Door de constructie van de groene pijlen zijn alle groene lussen die u ziet eigenlijk het resultaat van de implexe voorouders aan de bovenkant van deze lussen.

De implexen zijn in feite voorouders die meerdere keren voorkomen in een klassieke stamboom. In de grafiek komen ze maar één keer voor.

We stellen daarom een ​​andere definitie van de implex voor: het is de verbintenis waaruit enkele generaties later een bloedverwant huwelijk zal ontstaan. Voor elke implex bevinden we ons dus in een lus in de grafiek, met de koppeling van de implex-voorouders bovenaan de lus en de bloedverwante koppeling aan de basis.

Hier is een voorbeeld uit de genealogie van Kennedy (de bovenkant van de lus leest in de richting van de pijlen, de start is hier onderaan):

en-graph-implex.png

Casestudy


Hier is een voorbeeld dat een aantal van de bovenstaande interpretaties samenvat.

In het volgende voorbeeld uit de Bourbon-genealogie zien we onze De Cujus in het roze die toevallig Lodewijk XVI is. Rechts van hem is zijn huwelijk met Marie-Antoinette (zwarte punt) wiens voorouders niet worden getoond.

Als we langs de groene pijlen omhoog gaan, is de lange tak zijn voorouderlijn, waar in elke generatie slechts één echtgenoot is. De andere kinderen worden niet getoond als die er waren.

Let op: Het plaatje leest dus eigenlijk "op zijn kop". De allerlaagste punt in het plaatje, is de alleroudste voorouder die we hier van de boom kunnen zien. Bij een "normale" boom, zou de alleroudste voorouder bovenaan de bladzijde staan. En zou de roze De Cujus, onderaan de bladzijde staan!

We merken dat deze tak een groene persoon bereikt, die Lodewijk XIV is, van wie een eerste lus van implexe begint. (De lus gaat in het plaatje naar rechts onder) Het is Lodewijk XIII die als kinderen Lodewijk XIV en Filips I had wiens twee nakomelingen met elkaar trouwden.

We vinden een tweede lus van implexen die wat hoger in de voorouderlijn zit. (in dit plaatje links onderaan) Het wordt omringd door twee grote families: aan de voet van de implexe, die van Henri IV. Bovenaan die van Henri II.

We vinden ook een geïsoleerd persoon (De "losse" zwarte punt bovenaan) die geen getuige is, en waarschijnlijk laat zien dat we zijn relatie met de Bourbon nog niet hebben begrepen.

graphe_cas_pratique.png


De grafiek is een uitvinding van Ancestris en net als u hadden we onze genealogie nog nooit eerder in deze vorm gezien. We ontdekken nog steeds mogelijke interpretaties van deze vorm van visualisatie. Laat ons weten wat u ontdekt!

Alle kleuren zijn aanpasbaar. Zie de paragraaf over aanpassingen hieronder.

werkbalk


Met de grafiekwerkbalk kunt u het uiterlijk van de grafiek aanpassen. Plaats de muisaanwijzer op elk pictogram om de tooltip weer te geven waarin de functie wordt uitgelegd.

en-graph-menubar2.png

De werkbalk bevat de volgende bedieningselementen:

Zoomschuifregelaar (1)

Deze schuifregelaar wordt gebruikt om het zoomniveau van de grafiekweergave aan te passen.

knop 2: button-pause.png Pauzeer  automatisch rangschikken

Bij elke opening van de grafiekweergave wordt de grafiek progressief opgebouwd net zolang totdat alle punten verspreid en zichtbaar zijn. Deze knop wordt gebruikt om de opbouw van de grafiek te stoppen/hervatten.

Knop 3: button-names.png Namen tonen/verbergen

Klik hier om de namen van individuen en koppelingen op elk punt weer te geven of te verbergen.

Voor namenweergave zijn verschillende keuzes mogelijk. Raadpleeg de Aanpassings-parameters .

Knop 4: button-center.png Centreer grafiek op klik

Met deze knop kunt u de grafiek centreren waar u klikt.

Het schakelt de muis naar "centreermodus" wanneer erop wordt gedrukt. Het werkt in drie stappen:

Knop 5: button-hide-branches.png takken verbergen

Deze knop wordt gebruikt om takken van de grafiek te verbergen.

Het schakelt de muis naar "Verbergmodus" wanneer erop wordt gedrukt. Het werkt in drie stappen:

Na uw keuze past de grafiek zich dienovereenkomstig aan.

De impact op het display is vrij logisch: een tak verdwijnt.

Soms kan het resultaat nogal merkwaardig zijn: uw boom kan in verschillende stukken worden verdeeld en individuen kunnen worden geïsoleerd.

U kunt de verborgen takken opnieuw weergeven door op de knop " Reset " te klikken.

Knop 6: button-hide-links.png Toon / verberg associatielinks

Deze knop toont of verbergt met een grijze lijn de relaties tussen geïsoleerde individuen en de rest van de grafiek.

Knop 7: button-shortest-path.png voor kortste pad

Deze knop toont het kortste pad tussen twee punten in de grafiek.

Het schakelt de muis naar "Kortste Pad-modus" wanneer deze wordt ingedrukt. Het werkt in vier stappen.

Na uw keuze verschijnt het kortste pad tussen de twee punten in blauw en geeft een venster een lijst met alle individuen tussen de twee geselecteerde punten.

Als u op een persoon klikt, wordt deze weergegeven in de andere weergaven van Ancestris.

Knop 8: button-filter.png Filter

Met deze knop kunt u de weergave beperken tot de geselecteerde entiteiten in de geavanceerde zoekactie .

Knop 9: button-save.png Opslaan

Deze knop slaat uw grafiek op elk moment op in de huidige vorm.

Het bestand wordt opgeslagen met de naam van de huidige boom en kan alleen worden geopend met deze grafiekfunctie.

Knop 10: button-open.png openen

Deze knop laadt een eerder opgeslagen grafiek. Dit bespaart u tijd wanneer u de grafiek opnieuw opent door te voorkomen dat deze zichzelf opnieuw opbouwt of om ervoor te zorgen dat u weer de gewenste look krijgt.

Knop 11: button-print.png afdrukken

Met deze knop drukt u uw grafiek af. Ancestris opent het automatisch met uw svg-bestandsviewer (SVG is een vectorafbeeldingsformaat). U kunt het vanaf daar afdrukken.

Knop 12: button-export-gexf.png exporteren

Deze knop exporteert uw grafiek naar GEXF, Graph Exchange XML Format, een taal om netwerken van complexe structuren te beschrijven, en ontwikkeld door Gephi sinds 2007.

Gephi is gratis software voor netwerkanalyse en -visualisatie.

Knop 13: button-export.png Exporteer zichtbare personen naar nieuw Gedcom-bestand

Deze knop exporteert de zichtbare entiteiten naar een nieuw apart Gedcom-bestand.

Het is dus mogelijk om zichtbare personen te exporteren naar een bestand dat vervolgens naar een andere persoon kan worden verzonden.

Dit kan ook via het menu " Bestand/Opslaan als ".

Knop 14: button-reset.png Reset

Deze knop reset de zoom, naamweergave en verborgen takken.

Knop 15: button-config.png Weergave configureren

Met deze knop kunt u de weergavevoorkeuren van de grafiek wijzigen. Zie het gedeelte Aanpassing hieronder voor meer details.


Gebruik

Het doel van deze weergave is tweeledig:


Presenteer uw genealogie

Zodra de grafiek is gelanceerd, heeft de grafiek zich geleidelijk georganiseerd.

Generatie van de grafiek

Bij veel mensen kan dit even duren.

Als u al eerder een grafiek heeft gemaakt en opgeslagen, klikt u eenvoudig op de knop Pauzeren om het tekenen van de grafiek te stoppen en vervolgens op de knop Openen om een ​​eerder gegenereerde grafiek op te halen.

Tijdens het bouwen van de grafiek probeert Ancestris een manier te vinden om alle takken zo te rangschikken dat ze allemaal duidelijk zichtbaar zijn.

Hier is bijvoorbeeld de constructie van een grafiek met 4200 individuen en 1300 gezinnen:

graphe_use_1.png graphe_use_2.png graphe_use_3.png graphe_use_4.png graphe_use_5.png
Start 1 minuut 2 minuten 3 minuten 3,5 minuten
Tot de eerste
seconden ziet de grafiek eruit als een "grote bal met stippen".
De grafiek ziet er beter uit.
Er vormen zich takken
De takken staan ​​nu beter los. De veranderingen zijn veel minder frequent.
De grafiek is bijna af.
De grafiek
"stopt met bewegen".
De grafiek is klaar.

Wijzigingen

Tijdens de constructie kunt u de grafiek manipuleren of naar wens aanpassen.

Als de constructie eenmaal is voltooid, is het nog steeds mogelijk om punten te verplaatsen om de grafiek beter te rangschikken.

Wanneer u dit doet, rekt het het punt uit dat overeenkomt met waar u het verplaatst, en door traagheid om voldoende afstand tussen elk punt te behouden, heeft het het effect van een rubberen band.

In de pauzestand bewegen de punten één voor één zonder het elastische effect.

Als uw grafiek er goed uitziet vergeet dan niet om deze op te slaan. Het is moeilijk om van de ene op de andere keer exact dezelfde positie te vinden.

Selectie

Door op een punt in de grafiek te klikken, wordt het individu of gezin in de andere vensters van Ancestris geselecteerd.

Omgekeerd zal een klik op een persoon of familie in een ander venster de grafiek opnieuw focussen op deze entiteit, op voorwaarde dat deze zich niet in een verborgen tak bevindt.


Analyse van uw grafiek

Dit is het meest interessante moment! Zo had u de boom nog nooit gezien, wij ook niet.

Om uw grafiek te analyseren en te begrijpen, kunt u op verschillende manieren te werk gaan.

Eerst is er een globale macroscopische weergave, waar u kunt zien of uw stamboom uit een enkele familiegroep bestaat of uit meerdere. Elke familiegroep staat in feite los van de andere.

In het bovenstaande voorbeeld is er één familiegroep, met geïsoleerde individuen die waarschijnlijk koppelingen zijn (getuigen, enz.). Hier is een grotere weergave om beter te zien: