5.5. Uitgebreide Navigator

Met de Uitgebreide navigator kunt u vanuit de familiekern in de genealogie navigeren en tegelijkertijd onderweg stap voor stap individuen aanmaken.

nl-extended-navigator.png

In dit voorbeeld is Jacqueline Kennedy het middelpunt.

Van het geselecteerde individu dat als middelpunt van zijn of haar gezinskern wordt genomen, is het mogelijk om met een muisklik naar een van zijn/haar familieleden (vader, moeder, broers, zussen, echtgenoten, kinderen) te gaan. Deze persoon wordt dan het middelpunt van de nieuwe gezinskern, enzovoort.

Deze manier van navigeren kan ook worden gebruikt om de gezinskern aan te maken: het contextmenu dat wordt verkregen door met de rechtermuisknop op een van de individuen te klikken, maakt het mogelijk om de andere individuen aan te maken, en ook om bronnen en bijbehorende notities toe te voegen, voorbeeld:

nl-extended-navigator-add.png

In dit geval was geklikt op John BOUVIER, en kan er dus voor hem een ouder, kind, partner en dergelijke toegevoegd worden.


Beschrijving

De uitgebreide navigator bevat in het midden het hoofdpaar bestaande uit de geselecteerde persoon aan de linkerkant en de andere echtgenoot aan de rechterkant. In het eerste voorbeeld Jacqueline als centraal persoon en John Kennedy als haar man rechts van haar.

Daarboven staan ​​de ouders van de geselecteerde persoon (Jacqueline) en onder haar staan ​​3 tabbladen voor kinderen, broers en zussen en de gebeurtenissen in zijn/haar leven.

Centraal deel: het paar

De op dit moment geselecteerde persoon wordt in het linker frame weergegeven.

De partner van de geselecteerde persoon wordt in het rechter frame weergegeven.

Als er meer dan één verbintenis is, verschijnt de lijst met Andere verbintenissen van de geselecteerde persoon boven deze echtgenoot. (Jacqueline is later getrouwd met Onassis zie voorbeeld)

Een simpele klik op een van de andere echtgenoten die in deze lijst worden weergegeven, verplaatst deze naar het Echtgenoot frame.

Deze twee frames vormen dus het op dit moment geselecteerde koppel.

Bovenste deel: ouders

De twee ouders van het geselecteerde individu (links) worden boven het paar weergegeven:

Rechts van de moeder wordt daarom de lijst met andere verbintenissen van het geselecteerde individu weergegeven, zoals eerder gezien.

Onderste deel: de lijsten

Het onderste deel geeft 3 tabbladen weer die toegang geven tot de volgende lijsten:

Gebruik

Het doel van de uitgebreide Navigator is tweeledig:

 

Navigeren tussen familieleden


De uitgebreide navigator toont alleen personen en gezinnen met hun foto als ze die hebben. Er worden geen notities, bronnen of andere media weergegeven.

Om een ​​bepaald individu op de plaats van het geselecteerde individu te laten verschijnen, moet het dus in een van de Ancestris-vensters worden geselecteerd. Dit kan op een aantal manieren worden gedaan:

Van daaruit maakt een simpele klik op de personen in de verschillende vakken of lijsten van de navigator deze nieuwe persoon degene die actief zal zijn.

Het is mogelijk om in deze navigatie terug te gaan door op de pijl terug nl-forward-backward-buttons.png in de navigatiebalk te klikken, helemaal bovenaan het Ancestris scherm.

Personen wijzigen, aanmaken of verwijderen


Dubbelklikken op een van de personen die in de uitgebreide Navigator worden weergegeven, activeert of opent de standaardeditor. Dit is degene die wordt aangegeven in het bewerkingspaneel van de Voorkeuren pagina.

nl-extended-navigator-def-editor.png

Via die editor kunt u beginnen met het invoeren van wijzigingen.

Als u met de rechtermuisknop op een van de personen klikt, wordt het contextmenu  voor die persoon weergegeven. Vanaf hier kunt u een ouder, echtgenoot, broer of zus of zus aanmaken voor de aangeklikte persoon. De aangemaakte persoon wordt dan de geselecteerde persoon die u kunt bewerken in de zichtbare editor of kunt verkrijgen door te dubbelklikken zoals eerder.

Met hetzelfde contextmenu kunt u bronnen, notities, media, enz. toevoegen of koppelen.

Met hetzelfde contextmenu kunt u ook de aangeklikte entiteit verwijderen.

Als u een fout maakt, drukt u op de knop Ongedaan maken in de werkbalk nl-gedcom-undo.png in de werkbalk om terug te gaan naar een wijziging. Hiermee wordt zowel een wijziging als een creatie of verwijdering van een persoon geannuleerd.

Aanpassingen


U kunt de blauwdruk wijzigen die wordt gebruikt om de informatie van personen weer te geven vanuit de uitgebreide browser. Om dit te doen, hoeft u alleen maar Wijzig weergave van personen te kiezen in het contextmenu.

U kunt ook de blauwdruk van families wijzigen wijzigen, op voorwaarde dat u op een familie klikt voor het contextmenu.

nl-extended-navigator-blue-print.png

In dit geval wordt de blauwdrukmanager weergegeven. Na aanpassing wordt de nieuwe blauwdruk direct weergegeven in de navigator.

nl-extended-navigator-blueprint-manager.pngRevision #4
Created 8 March 2023 14:07:24 by Tineke
Updated 28 June 2023 19:16:46 by Tineke