5.2. Gedcom Editor

De Gedcom-editor is een van de drie hoofd-editors van Ancestris.

U opent de Gedcom editor op één van de volgende manieren:
  • De editor is ingesteld als de default editor in het Voorkeuren scherm, en dan
    • opent een dubbelklik op een entiteit deze editor met de geselecteerde intiteit.
    • kiest u voor "Bewerken" in een contextmenu waardoor deze editor als default wordt geopend.
  • U heeft de editor geopend via het hoofdmenu "Beeld / Gedcom bewerker".
  • U heeft geklikt op de knop "Gedcom bewerker" in de toolbar bovenaan het scherm. (Als u deze knop heeft toegevoegd.)

nl-gedcom.png

De filosofie van de Gedcom-editor komt voort uit de wil om transparant te zijn en zo nauwkeurig mogelijk de manier te volgen waarop de Gedcom-standaard genealogische informatie structureert.

Eigenschappen van de Gedcom editor zijn dus:

Transparantie van informatie waarbij de gebruiker 100% van de informatie ziet die is opgeslagen in zijn genealogie, waardoor het gemakkelijk is om alle gegevens op te slaan en te beheren.

Bereidheid om 100% te voldoen aan de Gedcom-standaard voor een betere duurzaamheid van uw werk

Het voordeel is op deze manier, dat alle informatie voor elke entiteit in een gestructureerde vorm aanwezig is.

Terwijl zowel de Aries- als de Cygnus-editor visueel en grafisch zijn, geeft de Gedcom-editor deze zelfde informatie weer in een tekstvorm. Dit kan voor een beginner eerst verwarrend overkomen, maar het geeft later veel vertrouwen. Dit komt omdat de Gedcom-editor de hiërarchische organisatie van de verschillende entiteiten in het Gedcom-bestand zelf, rechtstreeks aanpast met behulp van Gedcom-labels en volgens de Gedcom syntax.

Op deze manier geeft deze editor een 1 op 1 toegang tot alle mogelijkheden van de Gedcom standaard.

De Gedcom editor toont slechts één entiteit tegelijk, van elke categorie die mogelijk is in de Gedcom (dit kan zijn een individu, familie, bron, etc.). Hiermee kunt u de entiteit (individu, familie, enz.) die op dat moment in beeld is, zo nauwkeurig mogelijk wijzigen.

Dit maakt het uiterst eenvoudig te gebruiken, maar het vereist wat tijd om aan te wennen.

Als u onderstaande uitleg rustig doorleest, en u bekijkt en probeert ook de voorbeelden, dan zult u zien dat het gebruik van de Gedcom editor best meevalt.

Er is voor elk wat wils, en gebruikers van Ancestris kiezen er vaak voor om twee hoofdeditors te gebruiken: Cygnus + Gedcom of Aries + Gedcom. Sommigen gebruiken liever alleen de Gedcom-editor. Hier is een vergelijking van de 3 editors als u nog een keus moet maken.


Cygnus Gedcom Aries
Focus Het individu en zijn naaste omgeving De Gedcom standaard

Volledigheid van
informatie

Gebruiksgemak ++ +++ +
Ergonomie +++ + +++
Dekking van behoeften 80% 100% 100%
Transparantie van gegevens + +++ ++
Efficiency +++ + +
Bewerkbare Gedcom entities Veel Alle Alle
Naleving van de Gedcom standaard 100% 100% 100%

Beschrijving van de Gedcom Editor.

De Gedcom-editor is verticaal verdeeld in twee gebieden.

Het bovenste gedeelte geeft de boomstructuur weer van de verschillende eigenschappen (Properties) van de momenteel geselecteerde entiteit.  U kunt hier één van de eigenschappen selecteren.

Het onderste gedeelte toont de details van de betreffende eigenschap (Propertie), die is geselecteerd in de bovenste zone, deze kunt u dan bekijken of bewerken.

Bovenaan de editor bevindt zich een speciale titelbalk.


nl-gedcom-colored.png

Schermonderdelen van de Gedcom editor:

Via onderstaande lijst kunt u rechtstreeks naar de beschrijvingen gaan.


1. TitelBalk.

De titelbalk toont de naam van de geselecteerde persoon en enkele knoppen.

nl-gedcom-title.png

Als u de muisaanwijzer op een knop plaatst, wordt knopinfo weergegeven.

nl-gedcom-title2.png

1. Handgreep

De titelbalk heeft een "handgreep" helemaal aan de linkerkant, die het mogelijk maakt om de hele balk te verplaatsen, en om hem in verticale of horizontale positie te zetten, aan een van de zijkanten van het Gedcom venster.


2. Pin-knop

Houdt deze persoon vast in de editor, zelfs als er een andere entiteit geselecteerd wordt in Ancestris. Dan verandert de persoon in de Gedcom editor niet, totdat de pinknop opnieuw geklikt wordt en de persoon weer wordt "losgelaten".


3. Cursorknop


4. Naam

De titelbalk geeft de volledige naam van de geselecteerde persoon weer, inclusief geboorte en sterfdatum, indien aanwezig. Evenals het ID nummer. Indien een huwelijk, dan staat hier ook de huwelijksdatum indien aanwezig.

2. Eigenschappen (Property) boom.

Het bovenste gebied geeft een opeenvolging van regels weer, zoals u hieronder kunt zien, die elk overeenkomen met één eigenschap.

Deze verschillende regels zijn op een boomachtige manier georganiseerd: eigenschappen kunnen afhankelijk zijn van een  eigenschap op een hogere niveau, om alle kenmerken ervan te kunnen beschrijven.

2.1 Boom structuur

Alvorens hier verder te lezen over de Gedcom editor zelf, is het misschien voor diegenen die nog niet vaak, of misschien wel nooit, iets met een Gedcom bestand te maken hebben gehad, handig om eerst de pagina over de indeling van Gedcom bestanden te bekijken. Daar wordt uitgebreid uitgelegd hoe een Gedcom bestand is opgebouwd.

Als u iets meer weet over hoe een Gedcom bestand is opgebouwd, met inspringen, opmaak, en dergelijke, dan is onderstaand verhaal beter te volgen.

nl-gedcom-property-tree.png


In overeenstemming met de Gedcom-standaard wordt de hoofdregel van de entiteit bovenaan de lijst geplaatst, als eerste regel. Deze regel is eigenlijk het begin van het Gedcom Record. In dit geval een persoons record (INDI)

@I104@ INDI

Het toont de referentie met het ID-nummer "I104" en het label (de Tag) hier "INDI",  deze tag komt overeen met de categorie (is de soort record). Alle andere regels zijn afhankelijk van deze hoofdregel. Voorbeeld:

nl-gedcom-property-dependancy.png

U ziet hier dat sommige regels inspringen (BIRT - DATE), ze krijgen dan een ander niveau, of ze staan juist precies onder elkaar (NAME - SEX - OBJE). Dit is gedaan om het gehele record overzichtelijk te houden. U kunt dan in één oogopslag zien, welk onderdeel, waarbij hoort.

Want het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elke regel op de juiste plaats in de boomstructuur blijft staan, want:

Als u beter wilt zien hoe één en ander werkt, kunt u dit voorbeeld uit de Kennedy Gedcom gebruiken en in Ancestris zelf de pijltjes die voor sommige eigenschappen staan, open en dicht klikken.

2.2. Ikonen voor een eigenschap

nl-gedcom-property-icons.png

Voor een betere zichtbaarheid geeft elk begin van een regel in de boom, het pictogram weer dat overeenkomt met het label (Tag) dat Ancestris aan deze regel heeft gekoppeld. Daarna volgt de tag zelf (bv BIRT) en de waarde ervan.

Pijltjes per niveau

Indien nodig worden horizontale en verticale schuifbalken weergegeven. Maar om het lezen te vergemakkelijken zonder de schuifbalken te hoeven gebruiken, is de boomstructuur echter uitgerust met pijltjes waarmee bepaalde eigenschappen kunnen worden weergegeven of verborgen. Zie de rode pijl in vorenstaande figuur. Vanzelfsprekend zorgt het verbergen van een regel er voor, dat ook de regels die er hiërarchisch onder staan, worden verborgen.


Navigatie indicator: