4.18. Beheer Media Bestanden

Met de mediabeheerder (Media Manager) kunt u ervoor zorgen dat alle mediabestanden die in uw genealogie (stamboom) worden gebruikt, bestaan, hetzij op uw lokale schijven of op internet, dat ze worden gebruikt en dat ze correct linken naar uw Gedcom gebeurtenissen.

Een typische situatie waarin u deze tool moet gebruiken, is als u bijvoorbeeld uw fotomappen heeft gewijzigd of als u zojuist uw genealogie vanuit een andere software hebt gemigreerd.

nl-file-medias-1.png

Beschrijving


Het scherm bestaan ​​uit 2 delen:

Statistiek-gebied

De indicatoren hebben de volgende betekenis.

Er wordt een waarschuwing weergegeven als naar bepaalde fysieke bestanden meer dan eens wordt verwezen. Het is inefficiënt omdat het wijzigen van de bestandsnaam op schijf vereist dat u de genealogie op meer dan één plaats bijwerkt. Klik op de knop "Alle bestanden tonen" om te identificeren welke deze "dubbele" bestanden zijn en voeg ze samen in dezelfde media-entiteit.

De volgende informatie nl-file-medias-path-rel.png is de volledige padnaam van uw Gedcom-bestand, van waaruit relatieve paden zullen beginnen.

Ten slotte werkt de knop " Vernieuwen " de statistieken bij voor het geval sommige bestanden lokaal of op afstand zijn gewijzigd, en de knop " Toon alle bestanden " opent de Media-viewer met alle afbeeldingen van de genealogie.

Deze Media-viewer is dezelfde viewer als degene die toegankelijk is vanuit de Cygnus-editor met één verschil: de lijst met afbeeldingen in Cygnus is beperkt tot ofwel gebeurtenis-media of bronnen-media.

Bewerkings-gebied

Dit gedeelte bevat verschillende elementen:

Wijzigingen die in deze editor zijn aangebracht, worden aangebracht in het Gedcom-bestand (stamboom) en kunnen ongedaan worden gemaakt via de knop Ongedaan maken nl-file-medias-undo.png op dit scherm, of met de knoppen Ongedaan maken/Opnieuw undo.gif redo.gif in de hoofdmenubalk van Ancestris.


Mappen tabel

Elke regel in de tabel komt overeen met een groep bestanden in dezelfde map en met dezelfde attributen:

 


Getallen in de kolomkoppen van de attributen geven het aantal bestanden met het bijbehorende attribuut aan.

Het getal in de kop tekst kolom Selectie geeft het aantal geselecteerde regels aan.

Dit is een voorbeeld van het zoekvenster voor lokale bestanden. Een uitleg van dit venster vindt u in het overeenkomstige gebruiksgedeelte hieronder.

nl-file-medias-2.png

Dit is een voorbeeld van het zoekvenster voor externe bestanden.

nl-file-medias-3.png

In dit venster "Zoeken naar externe mediabestanden" opent de internetknop nl-file-medias-internet.png uw browser in de overeenkomstige website-directory.

Als u in de lijst met mediabestanden op een bestand klikt, wordt geprobeerd het in uw browser te openen. De bestanden worden in groen weergegeven als ze toegankelijk zijn, anders in rood.

Filters


Houd er rekening mee dat externe bestanden in eerste instantie worden verondersteld te zijn gevonden totdat een actie heeft onthuld dat ze niet gevonden zijn. Een dergelijke actie is bijvoorbeeld de knop "Controleer bestaan" in het gedeelte Statistiek, het openen van een extern bestand in uw browser vanuit het venster "Zoeken naar externe mediabestanden", of het openen van mediabestanden via het Media-viewer-venster, dat kan worden geopend via de "Toon alle bestanden"-knop of de Cygnus-editor.

Zodra een filter is toegepast, passen de getallen in de kolomkoppen zichzelf aan om alleen de gefilterde bestanden te tellen.


Knoppen Wissen en Selecteren

Deze acties zijn alleen van toepassing op gefilterde regels.


Actieveld en knoppen

Gebruik

De belangrijkste use-cases van de Media Manager-tool zijn de volgende.

Als u uw belangrijkste genealogie op een website zoals Geneanet en Ancestry.com heeft, is het onze belangrijkste aanbeveling om ervoor te zorgen dat u bruikbare lokale kopieën van deze genealogie, inclusief mediabestanden, op verschillende locaties hebt.
Een 'bruikbare' kopie betekent een bestand in Gedcom-indeling met afzonderlijke mediabestanden die correct zijn gekoppeld aan de Gedcom-bestandsgebeurtenissen en -bronnen.


Probleem van 'niet-gevonden bestanden'

Waar kan het probleem vandaan komen?


1. Heeft u uw mediamap of uw mediabestand hernoemd?

Als uw foto in een /mygenealogy/photos/MyPicture.jpg bestand staat en uw Individuele entiteit verwijst naar deze foto in een FILE-tag met een waarde van /mygenealogy/photos/MyPicture.jpg , dan is de link geldig. Alles is in orde.

Als u nu uw foto-map of alleen het mediabestand hernoemt, kan dit een verbroken link genereren. Als uw fotobestand bijvoorbeeld /mygenealogy/media/MyPicture.jpg met de map media komt in plaats van bij photos, zal Ancestris het niet vinden omdat het nog steeds denkt dat het zich in de map "photos" bevindt, niet in "media".

Dit is voldoende om de koppeling te verbreken. De Media Manager hierboven zal uw foto bijgevolg weergeven als een niet-gevonden media.

nl-file-medias-notfound.png


2. Heeft u uw Gedcom-bestand verplaatst?

In plaats van een mediamap of een bestand te hernoemen, heeft u misschien zojuist uw Gedcom-bestand verplaatst.


Relatieve positie tussen uw Gedcom en uw media

 

Absolute positie tussen uw Gedcom en uw media


3. Zijn uw bestanden verwijderd?

Een andere mogelijke reden voor het verlies van de koppeling tussen uw Gedcom-bestand en uw mediabestanden kan ook komen door het verwijderen van bestanden op de schijf. Het is vervelender omdat je eerst deze bestanden moet bemachtigen voordat je doorgaat met de mediamanager of anders de links in het Gedcom-bestand verwijdert.

De Media Manager verwijdert de links niet, maar hernoemt ze alleen.

4. Ingeval van externe bestanden

In het geval van externe bestanden kunnen 'niet-gevonden bestanden' gewoon het resultaat zijn van het reorganiseren of hernoemen van de website of andere structurele wijzigingen van de website.


Oplossing van het probleem 'niet-gevonden bestanden' voor lokale bestanden

Laten we het volgende voorbeeld bekijken met de niet-gevonden regel hieronder waar 1 bestand ontbreekt in de documentenmap.

nl-file-medias-4.png

Als u er zeker van bent dat uw mediabestand zich ergens op uw computer bevindt, klikt u op de knop "Zoeken" in de kolom Actie om het overeenkomstige mediabestand te vinden.

Het volgende venster:: "Zoeken naar lokale mediabestanden" verschijnt.

nl-file-medias-5.png

Dit venster helpt u het verloren bestand te vinden.

In het bovenstaande venster zoekt Ancestris naar de ontbrekende bestanden in alle mappen onder de hoofdmap die bovenaan is aangegeven. U kunt dit wijzigen met de knop " Zoeken vanuit een andere map... ", of " Kies originele map " om terug te gaan naar de oorspronkelijke hoofdmap waar het Gedcom-bestand zich bevindt.

De te vinden bestanden staan ​​in het rood in de linker-kolom. Anders worden ze groen weergegeven. In dit voorbeeld is het te vinden bestand " Herald_Tribune.jpg ".

Houd er rekening mee dat niet-gevonden bestanden ook snel kunnen worden gevonden met behulp van de tool " Gedcom-compliance en gegevensconsistentie valideren " als u in het voorkeurenvenster hebt aangegeven dat niet-gevonden bestanden als ongeldig moeten worden beschouwd. Het helpt u echter niet om ze te vinden.

De mappen waarin de bestanden zich bevinden, worden weergegeven in de rechterkolom.

Door bijvoorbeeld de knop "Zoeken vanuit een andere map..." te gebruiken, heb ik de hoofdmap gewijzigd in gen-kennedy 

nl-file-medias-5-b.png

En er verschijnt nu één map aan de rechterkant, zoals hieronder. Het betekent dat het ontbrekende bestand - of in ieder geval een bestand met dezelfde naam als het ontbrekende bestand - zich in deze map bevindt.

nl-file-medias-6.png

Als ik het ontbrekende bestand liever van deze map zou verplaatsen naar de map waarin het eerder had moeten staan ​​(in dit voorbeeld de documenten/map), zou ik de bestandsverkenner van mijn computer gebruiken om dat te doen en het hoofdpaneel van de map opnieuw openen. Mediamanager, of druk op de knop " Vernieuwen " om de statistieken te vernieuwen.

Anders, als ik het ontbrekende bestand in die map wil laten, moet ik het "opnieuw koppelen" aan het Gedcom-bestand waar het bij hoort.

Ik selecteer bijvoorbeeld de eerste map. Ik krijg het volgende venster waarin de "Kies geselecteerde map" wordt ingeschakeld.

nl-file-medias-7.png

Ik druk op de knop "Geselecteerde map kiezen" en vervolgens wordt de hoofdmap bijgewerkt om naar de map "photos" te wijzen en wordt het bestand aan de linkerkant weer groen

nl-file-medias-8.png

Ik klik op OK om terug te gaan naar het hoofd venster Mediabeheer. De regel verschijnt nu als gevonden. Dit is de regel met 9 gevonden bestanden in map "photos/". Ik liet eerder 8 gevonden bestanden zien. Nu wordt er 9 weergegeven en de regel met het ontbrekende bestand is er niet meer.

nl-file-medias-9.png


Externe bestanden downloaden

In dit sub-hoofdstuk staan screenshots van Ancestris in het Engels, omdat er (nog) geen Nederlandse voorbeelden gebruikt konden worden.

Laten we eens kijken naar een use-case waarbij u mogelijk externe bestanden wilt downloaden.

U werkt bijvoorbeeld al twee jaar dag en nacht aan uw genealogie en gebruikt een website als Geneanet, Ancestry.com of Genoom. U heeft nu bijvoorbeeld meer dan 5000 personen en 500 mediabestanden waarnaar op Geneanet wordt verwezen. Dit is echt gebeurd met een vriend van mij.

U kunt natuurlijk uw genealogie exporteren vanuit Geneanet en het overeenkomstige Gedcom-bestand openen vanuit Ancestris. Het zal werken. U zult ook uw stamboom met alle foto's zien, ook al staan ​​de foto's nog op de Geneanet-website.

Er kunnen zich drie problemen voordoen:

In deze situatie wilt u een kopie van uw foto's op uw computer of een USB-station hebben. Maar u moet al uw Gedcom-bestandskoppelingen wijzigen en naar de lokale bestanden linken in plaats van naar de externe bestanden. Natuurlijk!

Hier is een voorbeeld van wat u zou zien en kunt doen.

Het volgende venster toont het hoofd scherm van Mediabeheer, direct na het importeren en openen van de genealogie genaamd RemoteGen uit Geneanet. Het bevat 430 bestanden die 567 keer zijn gelinkt in de genealogie.

nl-en-file-download-1.png

Zoals we kunnen zien, staan ​​alle bestanden in aparte mappen op de website. We gaan ze nu allemaal downloaden.

Standaard wordt aangenomen dat alle externe bestanden gevonden zijn.

Eerst zullen we controleren of er externe bestanden op internet staan ​​om alleen de bestanden te downloaden die wel bestaan. Het zou niet veel verschillen om ze gewoon allemaal meteen te downloaden en gewoon degene te krijgen die er zijn.

Ok, dus we drukken op de knop "controleer het bestaan". De voortgangsbalk toont het controle proces.

nl-en-file-download-2.png

Eenmaal voltooid, kunnen we dit zien aan de bijgewerkte statistieken.

nl-en-file-download-3.png

Op 3 na zijn alle bestanden aanwezig.

Selecteer alle bestanden met de knop "Selecteren/deselecteren" naast de filters. Desgewenst kunt u de niet-gevonden selecteren om ze uit te sluiten.

nl-en-file-download-3b.png

Klik vervolgens op de knop Downloaden nl-file-medias-download.png. In het volgende venster kunt u de bestemmingsmap kiezen.

nl-en-file-download-4.png

Klik vervolgens op de knop Kiezen. Het downloadproces begint.

nl-en-file-download-5.png

Na voltooiing verschijnt het volgende resultatenvenster.

nl-en-file-download-6.png

Hier staat dat 564 van de 567 bestanden met succes zijn gedownload. De 3 niet-gevonden bestanden zijn op niet-gevonden gezet voor het geval dat dit nog niet het geval was.

Druk op OK en het venster Mediabeheer toont nu 564 lokale bestanden in hun lokale mappen, met dezelfde mappenstructuur als op Geneanet.

nl-en-file-download-7.png

Klaar!


Meerdere map-paden tegelijkertijd bewerken


Laten we nu kijken hoe we meerdere paden tegelijkertijd kunnen bewerken.

Laten we de volgende situatie bekijken waarin we Ancestris willen vertellen dat de twee volgende mappen daadwerkelijk zijn verplaatst naar map met de naam "tree" die zich in dezelfde map bevindt als het Gedcom-bestand.

nl-file-replace-1.png

De mappen worden gemarkeerd met de muis. Dus laten we nu op de knop " Selecteren/deselecteren " klikken. Het zal de 2 overeenkomstige selectievakjes aanvinken.

nl-file-replace-2.png

Het veld "Subpad vervangen" is leeg. Dit komt omdat er geen gemeenschappelijk pad is tussen de 2 mappen. We zullen hieronder een ander voorbeeld zien waar het niet leeg is.

Typ "tree/" in het lege veld.