2.4. Menu - Gereedschap (Tools)


Dit menu groepeert alle opdrachten om genealogische gegevens te verkennen, te manipuleren en te analyseren.

nl-menu-tools.png

Elk van deze acties wordt hieronder beschreven.


Als de actie vetgedrukt is, heeft deze een beschrijving op een eigen pagina, u kunt u er dan op klikken om alle details erover te krijgen.

Bepaalde menu-acties zijn alleen van toepassing op de geselecteerde genealogie en zijn daarom alleen beschikbaar als er een is geopend. Anders worden ze grijs weergegeven. Om ze in te schakelen, opent u een genealogie.


Genealogieën vergelijken

Vergelijkt genealogieën die u heeft of die in het bezit zijn van andere gebruikers, om gemeenschappelijke geografische gebieden te vinden, met vergelijkbare steden en achternamen, en vergelijkbare gebeurtenissen.

Register Records gereedschap

Hiermee kunt u documenten (akten) rechtstreeks vanuit registers invoeren of gedigitaliseerde registers gebruiken om gegevens op te halen (geboorte-huwelijk, overlijden, en andere) om deze direct te integreren in uw genealogie.

Datulator

Helpt u datums te berekenen op basis van datumintervallen voor dezelfde of verschillende kalenders (Gregoriaans, Frans, Joods enzovoorts). Heel handig wanneer u de datums moet schatten waarop moet worden gezocht op basis van reeds gevonden certificaten / akten.

Rekenmachine

Geeft een eenvoudige rekenmachine weer om te voorkomen dat u naar een externe rekenmachine moet zoeken.Valideer Gedcom Compliance en gegevens consistentie

Detecteert niet-naleving van de Gedcom-standaard en afwijkingen in de genealogie. (Verkeerd geplaatste Tags, "losse" personen, verkeerd geslacht, en nog veel meer)


Duplicaten samenvoegen

Identificeert dubbele entiteiten en helpt u deze samen te voegen. ("Ontdubbelen")Gemeenschappelijke voorouders

Identificeert gemeenschappelijke voorouders tussen twee individuen in uw genealogie.


Snelle rapporten

Voert een rapport rechtstreeks vanuit het menu uit.

nl-tools-quick-reports-menu.png


Flash-lijst

Voert het Flash List-rapport uit van de geselecteerde persoon.

Zie ook een voorbeeld van een Flitstlijst.

Familie Groepen

Voert het rapport Familiegroepen uit. Dit rapport geeft de groepen individuen weer die aan elkaar verwant zijn via familiebanden of associatiebanden.

nl-menu-tools-famgroups-1.png

Voor elke resulterende groep wordt een informatieoverzicht gegeven.


nl-menu-tools-famgroups-savedoc.png

Met de knop opslaan, kunt u het document bewaren.


nl-menu-tools-famgroups-run-report-again.png

Met de knop uitvoeren kunt u het rapport (opnieuw) uitvoeren.


nl-menu-tools-famgroups-select-subgroups.png

Met de selectieknop kunt u groepen of subgroepen selecteren, exporteren of weergeven. Het is ook mogelijk om generaties van groepen weer te geven.


nl-menu-tools-famgroups-export.png

Met de exportknop kunt u elke groep afzonderlijk exporteren naar een apart Gedcom-bestand.


nl-menu-tools-famgroups-mark.png

Met de markeerknop kunt u alle groepen markeren of demarkeren met de gebruikerstag _FAMILY_GROUP en de naam van de groep.


nl-menu-tools-famgroups-parameters.png

Met de knop Parameters, gaat u naar de instellingen voor familiegroepen:

nl-menu-tools-famgroups-parameters2.png


Naaste familieleden

Voert het rapport Naaste familieleden uit.

Lijsten en rapporten

Biedt de lijsten en rapporten van Ancestris, een grote set rapporten die u kunt gebruiken voor uw genealogie, naast de hierboven beschreven rapporten.


Publicatie

Publiceert uw genealogie in een bestand of op internet, in webpagina-indeling. Ancestris stelt twee verschillende mogelijkheden voor.

nl-tools-publications-menu.png


Webboek

Genereert een genealogie in de vorm van meerdere webpagina's, lokaal of op een externe server.


Website

Genereert eenvoudige webpagina's.


Huidige weergave afdrukken

Drukt de geselecteerde weergave af. Er wordt een voorbeeldvenster geopend.

De meeste weergaven, waaronder het stamboom overzicht, de vensters Rapportuitvoer en de editors, kunnen worden afgedrukt.

Als de af te drukken inhoud breder is dan een enkele pagina, kan er op meerdere pagina's worden afgedrukt, dat wil zeggen dat de afbeelding wordt opgedeeld in meerdere naast elkaar liggende pagina's.
Dit is erg handig bij het afdrukken van de dynamische stamboom of voorouders en nakomelingen over meerdere generaties om deze op een muur te hangen.


nl-multipages-printing.png


Revision #14
Created 15 February 2023 15:19:52 by Tineke
Updated 17 September 2023 11:14:32 by Tineke