2.2. Menu Bewerken

Dit menu groepeert alle acties om globale wijzigingen aan te brengen in uw genealogische gegevens: ongedaan maken, opnieuw uitvoeren, knippen, kopiëren, plakken, zoeken, vervangen, verwijderen, nummeren, markeren.

nl-menu-edit.png

Elk van deze acties wordt hieronder beschreven.


Als de actie vetgedrukt is, heeft deze een beschrijving op een eigen pagina, u kunt u er dan op klikken om alle details erover te krijgen.

Deze menu-acties zijn alleen van toepassing op de geselecteerde genealogie en zijn daarom alleen beschikbaar als er een is geopend. Anders worden ze grijs weergegeven. Om ze in te schakelen, opent u een genealogie. Knip en plakacties zijn alleen beschikbaar als er iets geknipt is of the plakken valt. Idem voor Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren.


Ongedaan maken

Maakt de laatste wijziging ongedaan die is gemaakt in het geselecteerde Gedcom-bestand.

Het is mogelijk om maximaal 10 wijzigingen ongedaan te maken. Deze parameter kan worden gewijzigd in Voorkeuren, Bewerken, Maximaal aantal annuleringen.

Dit menu-item is alleen beschikbaar als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn aangebracht en nog niet zijn opgeslagen.

Het is niet mogelijk om opgeslagen wijzigingen ongedaan te maken. Maar het is altijd mogelijk om een ​​reservekopie te herstellen.


Opnieuw doen

Herstelt de laatste wijziging die eerder ongedaan is gemaakt in het geselecteerde Gedcom-bestand.

Het is mogelijk om alle ongedaan gemaakte wijzigingen opnieuw uit te voeren.

Deze actie is alleen beschikbaar als er minimaal één wijziging is geannuleerd.
Knippen

Verwijdert de geselecteerde tekst nadat een kopie op het klembord is geplaatst.

De tekst kan dan ergens anders worden geplakt.

Dit menu-item is alleen beschikbaar als de cursor in een tekstveld staat.


Kopiëren

Kopieert de geselecteerde tekst naar het klembord.

De tekst kan dan ergens anders worden geplakt.

Dit menu-item is alleen beschikbaar als de cursor in een tekstveld staat.


Plakken

Plakt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in een tekstveld.

Dit kan inhoud zijn van andere software, iets gekopieerd van internet, enz.

Dit menu-item is alleen beschikbaar als de cursor in een tekstveld staat.Zoeken...

Opent een assistent om u te helpen een tekenreeks te vinden, ongeacht waar deze zich in het genealogische bestand bevindt: waar dan ook in het bestand of op een specifieke locatie, zoals een specifieke entiteit of eigenschap.


Vervangen ...

Opent een assistent om u te helpen bij het vervangen van een reeks tekens door een andere ergens in het genealogische bestand. Het werkt in combinatie met de zoekfunctie hierboven.


Verwijderen...

Verwijdert met een assistent een gegevenselement door de gehele genealogie (stamboom). Dit is vooral handig om lege gegevens te verwijderen.Genereer Sosa-nummers

Genereert Sosa-, d'Aboville- of Sosa d'Aboville-nummering voor een gekozen persoon of verwijdert nummering voor de hele genealogie.


ID-nummers genereren

Genereert of wijzigt identificatienummers, globaal of één voor één.


Markeer bijzondere personen

Markeert of toont bepaalde bijzondere personen in uw genealogie, zoals implexfamilies, toppersonen, meerdere voorouders, Y-DNA of mtDNA-personen.


Bereken leeftijden

Berekent de leeftijden van alle individuen bij hun respectieve levensgebeurtenissen.


Sorteer eigenschappen voor alle entiteiten

Sorteert alle eigenschappen van alle entiteiten volgens een relevante en consistente volgorde. Het werkt de genealogie direct bij. Het resultaat is alleen te zien vanuit de Gedcom-editor. Er verschijnt geen venster omdat er geen instellingen nodig zijn.


Zie wijzigingsgeschiedenis

Geeft alle wijzigingen weer die in een Gedcom-bestand zijn aangebracht.

Indien nodig kan de lijst met wijzigingen worden gewist door op deze button te klikken:

nl-menu-edit-changes-histbutton.png

Revision #3
Created 9 April 2023 13:14:02 by Tineke
Updated 16 April 2023 11:33:56 by Tineke