1.2. Werkruimte en Vensters (Workspace and Windows)

De werkruimte van Ancestris is georganiseerd in tabblad groepen.

Tabbladen

In het onderstaande voorbeeld hebben we vier tabbladgroepen. Ze zijn gemarkeerd met 4 verschillende kleuren.

nl-window-groups.png

De gele groep heeft 2 tabbladen. De groene groep heeft 3 tabbladen, de blauwe heeft er 1 en de rode ook 1.

Venster

Een venster is een weergave of een gereedschap dat wordt toegepast op een genealogie. In andere gevallen is het van toepassing op meerdere of geen genealogieën.

Hier is bijvoorbeeld het venster van de Cygnus-editor met een weergave van de Kennedy-genealogie.

nl-window.png

Hieronder volgt een uitleg van de basisprincipes van vensters en hoe u ze kunt aanpassen.

De tab

De tab is de titel van het venster. Het bevat een pictogram dat de aard van de weergave of het gebruikte gereedschap in dit venster weergeeft, gevolgd door de naam van de genealogie die in het venster wordt weergegeven.

Over het algemeen bevat een venster één enkele genealogie (stamboom), zoals in het vorige venster. In dit geval ziet het tabblad er als volgt uit:

workw-tab-cygnus-kennedy.png

Dankzij dit tabblad herkennen we de Cygnus-editor aan het pictogram en de genealogie aan de naam, volledig geschreven.

Het is dezelfde naam die wordt weergegeven op de titelbalk van het hoofdvenster, zoals al beschreven op de pagina Hoofdvenster.

U kunt de stambomen van twee verschillende genealogieën in twee verschillende vensters naast elkaar hebben. In dit geval is het pictogram voor beide vensters hetzelfde, maar de naam van de genealogie zal anders zijn.

U kunt ook een boomstructuur en een geografische weergave van dezelfde genealogie in twee verschillende vensters hebben. In dit geval is de naam hetzelfde, maar zijn hun pictogrammen verschillend.

Voorbeelden:

Het tabblad kan alleen zijn of enkele buren hebben.

Als het alleen is, betekent dit dat het venster ook alleen is in de groep.

Als er buren zijn, betekent dit dat de overeenkomstige vensters dezelfde groep delen en dat slechts één de volledige beschikbare ruimte voor de groep invult: degene waarvan het tabblad is gemarkeerd. Klik op het tabblad van een ander venster in dezelfde groep, om een ​​ander venster te zien.

Hier hebben we zowel de Kennedy, als de Bourbon dynamische boom in dezelfde tab groep als de welkomstpagina. De dynamische boomstructuur van Bourbon wordt weergegeven, het tabblad is gemarkeerd en ligt als het ware vóór het tabblad Welkom en de boom structuur van Kennedy.

workw-tab-welcome-cygnus-kennedy.png

Merk op dat het welkomstvenster geen genealogienaam toont omdat het geen specifieke genealogie behandelt.

Als het venster geen genealogie bevat (bijv. Welkom, Datulator, Rekenmachine), of als het meerdere genealogieën bevat (bijv. Genealogie zoeken), is de naam van het tabblad de naam van de tool.

Voorbeeld :

workw-tab-compare.png

Rechts van de naam staat ook een kruisje: 'x'. Het wordt gebruikt om het venster te sluiten.

Als u de muisaanwijzer op dit kruisje plaatst, zal een pop-up enkele tips tonen voor het sluiten van vensters van de groep. We komen hier later op terug.

nl-workw-close-info-text.png

De tab van een venster is ook een soort handvat waarmee je het venster met de muis kunt verplaatsen, en vooral naar een andere groep vensters kunt verslepen. Deze groep vensters kan al op het scherm staan, ​​of tijdens het verplaatsen worden aangemaakt.

Het is ook mogelijk om het venster te manipuleren via het Venster menu.

Gedokt venster of zwevend venster

Een venster kan twee verschillende toestanden hebben: gedokt of zwevend.

Gebruik de overeenkomstige actie in het venstermenu om een ​​venster vast te zetten of te laten zweven.

Verborgen venster

Het tabblad kan ook de vorm van een knop aannemen. Dit betekent dat het venster verborgen is, in de vorm van een lade, aan een van de randen van het hoofdvenster.

Om een ​​venster te verbergen, sleept u de tab naar een van de randen van het hoofdvenster en zelfs voorbij die rand. Stel we willen de entiteiten tabel gebruiken als verborgen venster, dat gaat als volgt:

nl-workw-conceal-step1.png

We beginnen met dit venster aan de onderkant van het gehele Ancestris scherm. Let erop dat op dit moment de tab het pictogram heeft van het entiteitenscherm plus de naam van de stamboom waar de tabel bij hoort, hier "Kennedy".

Stel we willen het scherm "verbergen" aan de onderkant van het Ancestris scherm dus in het lange horizontale gele gedeelte van bovenstaand screenshot. Dan pakken we met de muis de tab vast en bewegen de muis naar onderen.

nl-workw-conceal-step2.png

We zien dan een miniatuur van het entiteiten tabel venster verschijnen, en u ziet dat we de tab nu helemaal onderin het totale Ancestris scherm hebben staan. Dan pas laten we de muis los en zien we: