1.1. Hoofdscherm

Het hoofdvenster van Ancestris is het scherm dat u ziet wanneer Ancestris wordt geopend.

Als er geen genealogie wordt geopend, verschijnt alleen de welkom pagina.

Als een stamboom (genealogie) wordt geopend, ziet u verschillende vensters met verschillende onderdelen van deze stamboom.

nl_main_window.png

Dit venster heeft een titel, een menubalk, een werkbalk en een werkruimte die de verschillende weergaven bevat van een of meer genealogieën waaraan u werkt.

Titel

Als er een of meer genealogieën open zijn, wordt de titel voorafgegaan door de naam van de stamboom (genealogie), zoals deze, in dit geval voor Ancestris versie 12:

nl-titlebar-with.png

Zonder genealogie ziet u alleen de tekst: "Ancestris 12 - Genealogie software", dus zonder de naam van de stamboom erbij. Heeft u een andere versie dan is het versienummer natuurlijk anders.

Als u meerdere genealogieën geopend heeft, geeft de titel aan welke momenteel is geselecteerd.

nl-mainwindow-selected.png

Hier ziet u Ancestris met 2 stambomen geladen, waarvan de Bourbon geselecteerd is (geel in de titelbalk). U ziet de selectie ook aan de tab bij de rode pijl, deze is tab blauw, de andere tabs zijn grijs.


Menubalk

De menubalk bevindt zich direct onder de titel. Hiermee hebt u toegang tot de meeste opdrachten, gegroepeerd in submenu's.

nl-menubar.png

Zie Menubalk voor meer informatie.


Werkbalk (Toolbar)

De werkbalk bevindt zich direct onder de menubalk. Het bevat de meest gebruikte commando's, in de vorm van pictogrammen.

Het is aanpasbaar. Ga hiervoor naar menu Opties / Werkbalken instellen. Daar kunt u kiezen welke categorieën pictogrammen u wilt weergeven. In onderstaand voorbeeld zijn meer pictogrammen zichtbaar dan in de default instelling ven Ancestris:

nl-toolbar.png

Extra toegevoegd zijn hier de werkbalk van de Aries editor en een aantal pictogrammen in een eigen aangemaakte "subtoolbar".

Zie gereedschaps balk aanpassen voor meer informatie.


Werkruimte

De rest van het hoofdvenster is uw werkruimte. Het is het gekleurde gedeelte van de onderstaande afbeelding. Het is georganiseerd in verschillende vensters, elk met zijn eigen specifieke functie. Bijvoorbeeld :