Trin-for-trin installation af version 12 til Windows

Denne side viser, hvordan du trin-for-trin installerer Ancestris til Windows.

Sektionerne nedenfor er uafhængige og du skal alle trinene igennem.

Skærmbillederne kan se lidt anderledes ud hos dig.

Du skal vide hvilken Java version du bruger

Java Kontrolpanel

Åben Windows Kontrolpanel og derefter Java Kontrolpanel.

På knappen Generelt, klik på 'Om' for at checke den installerede Java version.

ancestris_install_en_01.png


På dens sikkerhedsknap, fjern hak fra 'Enable Java content for browsers and Web Start applications' for at øge sikkerheden.

ancestris_install_en_02.png

 

Kommandoprompt

Alternativt kan du her se, hvilken Java version du har:

1 - Åben luppen ved siden af startknappen. Skriv 'cmd'. Nu åbnes et sort vindue, Kommandoprompt.

2 - Skriv 'java -version'. Nu vil du få vist, hvilken Java version du har, f.eks. Java Version 8 (også kaldet 1.8) 64-Bit version. Hvis Java ikke er installeret: Følg denne vejledning for at installere det.

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

Hvis der vises "64 Bit", har du en Java 64-Bit version installeret og du vil have mulighed for at installere ancestris64.exe. 
Hvis der ikke vises 64-Bit, skal du i stedet installere ancestris.exe.

3 - Skriv 'exit' og Enter for at lukke Kommandoprompten.

 

Installér Ancestris version 12

Følg instruktionen nedenfor i Windows.

1/6 - Download Ancestris