Java installation

Ancestris kræver, at du har Java installeret i en version, der er kompatibel med Java 8 (også kaldet 1.8) og Java 18. Vi anbefaler, at du bruger Java 8.

Hvis Ancestris ikke starter eller viser et fejlbillede, er det ofte pga. et Java problem. Enten er Java ikke installeret eller Ancestris kan ikke finde en kompatibel version af Java.

Dette kapitel viser trin-for-trin hvordan du sikrer, at du har den rigtige Java 8 version.

 

Generelt

 

Identificér hvilken Java version, der er sat som foretrukket

Hvis du ikke ved, om Java er installeret eller hvilken version du har, besøg da venligst denne detaljerede forklaringsside eller gå direkte til luppen i startlinjen, og skriv dér 'cmd' for at åbne Kommandoprompten. Derefter åbnes en sort boks, hvori du skriver 'java -version'.

java -version

Der er en alternativ metode for MacOS og Windows.
   - for MacOS brugere, check denne trin-for-trin vejledning.
   - for Windows brugere, check denne trin-for-trin vejledning.

 

java version "1.8.0_251"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.251-b08, mixed mode)

Altså du har Java installeret, i den foretrukne version 1.8, også kaldet version 8.

Hvis Ancestris ikke starter, er det enten fordi at Ancestris ikke kan finde en kompatibel version af Java eller Ancestris finder en defekt version. Følg disse instruktioner for at identificere, hvilken Java version Ancestris finder.

java version "10.0.1" 2018-04-17
Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10.0.1+10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10.0.1+10, mixed mode)

Ovenfor kan vi ser, at Java version 10 er installeret. Det betyder at Ancestris ikke virker. Følg dette afsnit nedenfor for at installere Java version 8.

Når det er gjort, vil du have flere Java versioner på din computer.

Hvis du sætter Java 8 som den foretrukne version, please følg instruktionen nedenfor for at vælge en foretrukken Java version, så Ancestris kan virke.

Hvis du hellere vil beholde Java versionen som den er, skal du fortælle Ancestris, at den IKKE skal bruge den foretrukne Java version. Følg denne vejledning for at få Ancestris til at bruge en bestemt Java version og derefter starte Ancestris.

 

Identificér hvilken Java version Ancestris finder

For at se, hvilken Java version Ancestris finder, skal du checke  Ancestris konfigurationsfil.

1. Check linjen default_options

Denne linje skal se sådan ud:

default_options="--branding ancestris -J-Xms96m -J-Xmx1g --laf javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel"

Hvis en af mulighederne i linjen inkluderer --jdkhome="/path/to/java, skal du være sikker på, at stien  specificeret i linjen er til Java version 1.8. Ellers skal du ændre konfigurationsfilen. Derefter kan du starte Ancestris.

Hvis linjen ikke indeholder en Java sti, følg vejledningen herunder.

2. Check linjen jdkhome

Hvis linjen ser sådan ud: jdkhome="/path/to/java", skal du sikre dig, at stien henviser til Java version 8. Ellers skal du ændre konfigurationen. Derefter kan du starte Ancestris.

Hvis linjen starter med "#", eller hvis linjen ikke findes, betyder det, at linjen iikke er fundet af Ancestris and at Ancestris bruger Java standardversion på din computer.

Hvis standardversionen checket ovenfor er Java 8, betyder det, at du har installeret en Java 8 version, som kan være defekt. Prøv at  installere Java igen - følg denne installationsvejledning og start derefter Ancestris.

 


Installér Java

Du kan hente Java 8 på Oracle's hjemmeside, eller mere præcist: direkte fra download-siden.

 

Sæt den foretrukne Java version

Proceduren afhænger af dit operativsystem.

 

Sæt foretrukken version af Java for MacOS

Java versionen på dit system kan være inkompatibel med Ancestris, og derfor vil Ancestris ikke virke.

Hvis du vil beholde din nuværende Java version og f.eks. kører Java Version 8 (også kaldeta 1.8) på samme tid, er du nødt til at bytte om på Java versionerne.

For at skifte mellem forskellige Java versioner, åben et terminalvindue og følg trinene nedenfor.

I det følgende eksempel, ser du hvordan Java version 8 (også kaldet 1.8) sættes som foretrukken version, uden at fjerne version 10:

1/6 - Check hvilken version, der er den foredrukne

java -version
echo $jdkhome

Du kan se hvilken Java version du kører.

2/6 - Få en liste over alle installerede versioner på din Mac og check om version 8 eller 11 er iblandt dem

/usr/libexec/java_home -V

Hvis den version, du ønske, ikke er på listen, skal du installere den som forklaret i dette afsnit.

Hvis den er på listen, men ikke den du havde ovenfor, skal du følge næste trin.

3/6 - Skriv disse to linjer ind i terminalen

echo 'export JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile
echo 'export jdkhome==`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile

Disse to linjer vil tilføje kommandoen til at sætte din foretrukne Java versioni din personlige profil. Her sætter vi version 1.8 (eller 8). Erstat med din Java version.

Den første linje definerer den foretrukne Java version for alle programer (JAVA_HOME, med store bogstaver).

Den anden linje definerer den foretrukne Java version som bruges af Ancestris (jdkhome, med små bogstaver).

4/6 - Luk terminalen, skriv 'exit'

exit

5/6 - Genåben din terminal og check, at den Java, der kører nu, er den du ønsker, f.eks. version 8.

java -version
echo $jdkhome

Nu kan du starte Ancestris.

6/6 - Start Ancestris

Når Ancestris starter, vil et terminalvindue åbne samtidig.

Du kan se i overskriften, at Java version 8 benyttes af Ancestris.

 

Sæt foretrukken Java version i Windows

Du skal lave en BAT-fil for hver Java version du ønsker at beholde.

Brug dit foretrukne skriveprogram og opret to filer med indhold som vist nedenfor og placér dem i mappen, der er tilgængelig fra din sti.

JAVA8.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

JAVA11.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

Når du laver disse filer sikrer du dig, skal du sikre dig at du bruger det korrekte navn for de Java filer eller linjer JAVA_HOME, afhængig af din Java installation

Hvis du beslutter at ændre Java versionen, skal du bare køre den BAT-fil: JAVA8 for version 1.8, eller JAVA11 for version 11. Java versionen du bruger, vil blive vist i terminalen.

For at checke, om ændringen virker, skriv java -version i din Kommandoprompt eller check denne side.

Hvis du ønsker at beholde din seneste Java version og tvinge Ancestris til at bruge en anden version, skal du ændre konfigurationsfilen, linje jdkhome="C:\path\to\java"

Sæt foretrukken Java version i Linux

Skriv følgende i en konsol:

sudo update-alternatives --config java

 

en_linux-java-versions.png

Vælg den ønskede version fra listen.

Hvis du ønsker at beholde den seneste version af Java, skal du tvinge Ancestris til at bruge en anden version. Du ska da ændre i  konfigurationsfilens linje jdkhome="/path/to/java"

For at få hjælp, benyt dette værktøj:

sudo update-alternatives -l

 

Tving Ancestris til at bruge en specifik Java version

Uanset hvilket operativsystem du bruger, hvis din foretrukne Java version er en anden end Ancestris skal bruge, skal du rette i Ancestris' konfigurationsfil sådan::

jdkhome="/path/to/java"

Bemærk: du skal udelukke /bin/java i stibeskrivelsen.

For eksempel: hvis java eksekverbar er /usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/bin/java, så skal du angive

jdkhome="/usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/"

Omvendt, hvis denne linje ikke er kommenteret, det er hvis den ikke starter med "#", så vil Ancestris først tage den i betragtning, og stien, der er angivet til Java versionen skal eksistere og svare til en virksom Java version. Ellers vil Ancestris ikke lede efter andre placeringer af en bedre Java version, og Ancestris vil ikke starte.

 

 


Revision #5
Created 24 April 2021 12:57:22 by frederic
Updated 6 May 2022 22:15:48 by frederic