Installér og start Ancestris

Læs licensen og brugerrettigheder

Ancestris er et gratis program under GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V3.

Ancestris er et gratis slægtsforskningsprogram med ubegrænset tidsforbrug, og ubegrænset antal af personer i din slægtsforskning.

Det er skabt til dig af frivillige.


Check den krævede opsætning

Ancestris virker på alle nyere MacOS versioner, Windows og Linux platfom.
Hvis Ancestris ikke starter eller viser en fejl og stopper, har det sandsynligvis at gøre med Java installationen.

For at bruge Ancestris, kræver det, at følgende er opfyldt:

Java er nødvendigt

For at bruge Ancestris, skal du have Java installeret.

De fleste af Ancestris' funktioner er kompatible med Java Version 11 og Java Version 8 (også kaldet Version 1.8).

For at identificere hvilken Java version du har, eller at se andre Java versioner, at se hvordan du kan skifte mellem Java versioner, eller ser Javas tekniske krav, check da denne side: Java installation page.


Installation

Hvis du har brug for detaljeres hjælp til installation, anbefaler vi at du følger den vejledning, der passer til dit system:
Trin-for-trin installationsguide til MacOS
Trin-for-trin installationsguide til version 12 til Windows
Trin-for-trin installationsguide til version 13 til Windows

Her følger et generelt overblik over installationen og links til eksempler på problemer eller til at ændre start indstillingerne.


Gå til Download på Ancestris hjemmesiden

Ancestris kan downloades gratis på hjemmesiden  https://www.ancestris.org via menuen DOWNLOAD.

anc_vejl_02.png


Vælg din Ancestris version

To versioner er tilgængelige.


Alle versioner virker på alle platforme, som kan benytte Java!

Alle versioner virker på alle eksisterende sprog

Alle versioner er fulde versioner med ubegrænset forbrug


Download Ancestris

Dette viser Download sektionen på Ancestris hjemmesiden.